skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Evropskog univerziteta- Republika Makedonija

Nastavljajući daljnji razvoj neposrednih akademskih odnosa sa univerzitetima iz regije Zapadnog Balkana, a na osnovu strateške internacionalizacije usmjerene nastavno-naučno istraživačkim ciljevima Rektora IUT-a, Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, koje, u skladu sa zaključcima Senata IUT-a, svoje daljnje metodološko uobličavanje dobijaju i unutar potpisanog Memoranduma o razumijevanju sa Evropskim univerzitetom-Republika Makedonija  iz Skopja, Makedonija od 17.07.2017.g.

U ime visokoškolske ustanove  Evropskog univerziteta – Republika Makedonija, Memorandum je potpisala Rektorica, Prof. dr. Lidija Naumovska a u ime IUT-a svoj potpis na ovaj dokument je stavio i Akademik, Rektor, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić.

Međunarodna naučna saradnja će biti uobličena kroz realizaciju zajedničke naučno-istraživačke saradnje od interesa za obje strane; razmjenu iskustava između fakulteta, članica oba univerziteta; razmjenom publikacija i knjiga, zajedno sa ostalom naučnom literaturom; razmjenom akademskog osoblja i studenata kao i zajedničkom organizacijom naučnih događaja.

Detaljnije, univerziteti su izrazili svoju saglasnost za organiziranje i razvoj oblika zajedničke saradnje, unutar dostupnih pravnih okvira u sljedećim područjima:

– Prvi ciklus (dodiplomski), specijalistički, drugi ciklus (postdiplomski) I treći ciklus (doktorski) studijski programi;

–  Zajednički studijski programi  i studijski programi dvostrukih diploma;

– Zajednički rad na stručnim i naučnim projektima, zajedničko učešće na savjetovanjima, radionicama i drugim stručnim i akademskim sastancima organiziranim od strane univerziteta;

– Organizacija i učestvovanje na istraživačkim konferencijama, simpozijima i seminarima, po pozivu uključenih strana

– Razmjena profesora i asistenata, i zajednička razmjena studenata prvog ciklusa (dodiplomski), specijalistički, drugi ciklus (postdipomski) i treći ciklus (doktorski) studijski programi.

– Istraživanje i stručni rad sa studentima unutar postojećih institucija

– Razmjena iskustava unutar organizacije obrazovnog i naučnog rada;

– Razmjena iskustava i informacija koje se odnose na studijske programe i nastavnom planu i program unutar nastavne medotologije i tehnika koje se apliciraju na process učenja.

– Razmjena tehničke i naučne literature, prvenstveno knjiga, master teza i doktorskih disertacija odbranjenih na obje institucije;

– Saradnja stručnih službi obje institucije;

– Saradnja studentskih organizacija obje institucije

– realizaciju drugih ciljeva i zadataka koji proizlaze iz samog karaktera obrazovnih i naučnih institucija;

Sve navedene aktivnosti će biti uobličene kroz definiranje godišnjeg akcionog plana koji će uključiti trenutne module i polja saradnje sa ciljem usmjeravanja odgovornosti svake institucije prema implementaciji planiranih projekata i akademskih aktivnosti od zajedničkog interesa.

Napomena: Na ovom linku se može pročitati informacija objavljena o zajednickoj saradnji naših univerziteta na stranici uglednih makedonskih novina VEČER od 18.8.2017.g.

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik 

Travnik 

Bosna i Hercegovina 

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top