skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Memorandum o razumijevanju Internacionalnog univerziteta Travnik i Evropskog koledža Kosovo

“U skladu sa planiranim ciljevima nastavno-naučnog procesa i daljeg razvoja nastavno-naučno istraživačkih ciljeva, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je usmjeren, pored već postojećih i realiziranih dogovora o saradnji sa univerzitetima iz svijeta i regionalnoj saradnji.  

Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u ponedjeljak, 12.1.2015.g. ugradio još jedno edukacijsko usmjerenje unutar naučnog mozaika IUT-a, potpisavši Memorandum o razumijevanju sa Evropskim koledžom sa Kosova.

U ime Evropskog koledža sa Kosova, Memorandum o razumijevanju je potpisao Dekan, prof. dr. Ali Bajgora.   Metodološka uobličenost pretpostavljenih oblika saradnje IUT-a i ECK-a će se ogledati u razvoju akademske i obrazovne saradnje na osnovu ravnopravnosti i uzajamnosti i promovisanju održivih partnerstava između obrazovnih institucija. Fokusiranost aktivnosti će biti na neposrednim kontaktima i saradnji fakultetá IUT-a i ECK-a sličnih i/ili istovjetnih nastavno-naučnih programa sa ciljem unapređenja obostranih akademskih usmjerenja. „

PR služba 
Internacionalni Univerzitet Travnik
Travnik
Bosna i Hercegovina
http://www.iu-travnik.com/

Back To Top