skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Sporazum o akademskoj saradnji

Na odrzanom sastanku postignut je dogovor o početku akademske saradnje izmedju “Universiteti i Shkodres – Luigj Gurakuqi”   i Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT).

Ovim sporazumom predvidjene su sledeće oblasti saradnje :

  1. Zajednička realizacija studijskih programa  na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.
  2. Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije .
  3. Razmjena studijskih materjala i informacija.
  4. Saradnja na naučnoistraživačkim projektima
  5. Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova u pravcu razvoja i uspješne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inoctranstvu.
  6. Ostvarenja drugih ciljeva i zadaća koje proilaze iz prirode spomenutih fakulteta kao obrazovnih i naučnih ustanova.
Back To Top