skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan memorandum

Nakon skoro jednogodisnje aktivnosti, u gradu Knoxville, drzava Tenesi, SAD potpisan je Memorandum o razumijevanju (MOR) izmedju Internacionalnog univerziteta Travnik (IUT) i univerziteta drzave Tenesi (University of Tennessee -UT).

Dva univerziteta su se sporazumjela o zajednickim aktivnostima na istrazivanjima u oblasti saobracaja i transporta, razmjeni studenata i nastavnickog osoblja, razmjeni edukativnog materijala, publikacija i akademskih informacija.

Ispred UT sporazum su potpisali g-din Jimmy G. Cheek, kancelar  i g-din Wayne Davis, dekan koledza inzinjerstva. Ispred IUT sporazum su ranije potpisali Prof.dr. Ibrahim Jusufranic, rektor i Prf.dr. Mirsad Kulovic, dekan Saobracajnog fakulteta. Za koordinatore provodjenja ovog sporazuma imenovani su Prof.dr. Lee D. Han i Prof.dr. Mirsad Kulovic.

Tokom boravka u SAD i prisustva potpisivanju MOR Prof.dr. Mirsad Kulovic prisustvovao je I svecanoj sjednici koja je organizovana u povodu obiljeyavanja 40-godisnjice Centra za istrazivanja u transportu (Center for Transportation Research) koji djeluje pri UT. Tom prilikom prof. Kulovic se sreo sa brojnim drzavnim zvanicnivima i univerzitetskim profesorima iz oblasti transporta u drzavi Tenesi. U prilogu su sporazum i fotografije sa ovih susreta.

Knoxville, August 6, 2012

Sporazum -> Preuzmi

1. Fotografija – M. Kulovic, Jimmy Cheek, UT kancelar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fotografija – D. Clarke, direktor UT Centra za istrazivanja u transportu, M. Kulovic

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fotografija – J. Schroer, ministar transporta drzave Tenesi, M. Kulovic, L.Han, UT profesor

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fotografija – M. Kulovic, W. Davis, dekan UT inzinjering koledza

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Fotografija – J. Cheek, M. Kulovic, W. Davis, L. Han

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fotografija – M. Kulovic, J. Welch, direktor Regionalne organizacija za planiranje transporta

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fotografija – M. Kulovic, S. Dong, UT postdoktorski istrazivac

Back To Top