skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Sporazum o naučno-poslovnoj suradnji

Potpisan Sporazum o naučno-poslovnoj suradnji između Fakulteta prometnih znanosti iz Zagrebu i Saobraćajnog fakulteta Travnik

Travnik, 17.03.2010.godine

Danas u Travniku potpisujemo sporazum o saradnji između dva Sveučilišta, iz Republike Hrvatske i BiH. Ustvari, radi se o saradnji srodnih fakulteta: Fakulteta za prometne znanosti iz Zagreba na čelu sa dekanom prof. dr Ivanom Dadićem  i Saobraćajnog fakulteta Travnik predvođenog rektorom prof. dr. Ibrahimom Jusufranićem kojim bi se regulisala najvažnija pitanja iz domena misije, vizije i buduće saradnje.

Saradnja će biti između uglednog Fakulteta za prometne znanosti iz Zagreba sa dugogodišnjim iskustvom i Saobraćajnog fakulteta iz Travnika koji je počeo sa radom prošle 2009. godine, iako je smjer za Drumski i gradski saobraćaj realizovan na Fakultetu za privrednu i tehničku logistiku još prije tri godine.Ovaj sporazum treba da omogući poboljšanje kvaliteta nastave na našem Fakultetu uz korištenje najkvalitetnijih kadrova iz Republike Hrvatske koji su potrebni ovom Kantonu. Ono što je bitno istaći je da će se verifikacija programa oba Fakulteta vršiti i u Zagrebu i u Travniku. To će dovesti do većeg znanja i osposobljenosti budućih inženjera prometa, odnosno saobraćaja.

Realizacija ovog sporazuma treba da doprinese da mladi ljudi iz ovog područja Bosne i Hercegovine ostaju ovdje i budu u funkciji razvoja ovog Kantona i BiH.

Saradnja između naših profsora traje već duže vrijeme na Savjetovanjima i Naučnim skupovima, a koja će se još više produbljavati organizovanjem zajedničkih Simpozija, Naučnih skupova te putem stručnih časopisa istako je dekan prof. dr Ivan Dadić.

Krajnji cilj nam je da napravimo zajedničke programe za I, II i III ciklus. Pored toga, nastojat ćemo da ovakve i slične sporazume potpišemo i sa srodnim Fakultetima van područja bivše Jugoslavije čime bi se na najbolji način provela Bolonjska deklaracija, a studenti dobijali sve veća i kvalitetnija znanja, dodaje rektor prof. dr Ibrahim Jusufranić.

Potreba za daljim razvojem saobraćajne struke i nauke opredjeljuje nas da u narednom periodu izgradimo centar za saobraćaj i savremene transportne tehnologije koji će biti prepoznatljiv na području bivše Jugoslavije. Tome je garancija angažovanje vrhunskih profesora i eksperata iz Hrvatske, Srbije, kao i Bosne i Hercegovine. Pored sporazuma koji smo danas potpisali sa Fakultetom prometnih znanosti iz Zagreba ovakvi i slični sporazumi su potpisani sa Saobraćajnim fakultetom u Novom Sadu, te Saobraćajnim fakultetom u Doboju.

Nastojat ćemo da proširimo saradnju sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu te Fakultetima u Makedoniji i Sloveniji. U okviru saradnje sa Fakultetom za prometne znanosti u Zagrebu radiće se saobraćajne studije i razne ekspertize i elaborati na kojima će se obučavati naši studenti i budući inženjeri, kao i to da će se sa Fakultetom za prometne znanosti u Zagrebu zajedno nastupati na svim aktivnostima u oblasti saobraćaja i transporta u BiH i Republici Hrvatskoj. U okviru ovog centra, centra za savremene tehnologije i transport biće otvoren i Institut kao podloga naučno- istraživačkog rada na kome će se naši studenti, profesori i asistenti i dr saradnici okupljati i raditi na najsavremenijim poslovima iz oblasti saobraćaja koristeći najmoderniju tehnologiju i saznanja koje je postigla saobraćajna nauka i struka, a posebno ako se ima u vidu da je Fakultet za prometne znanosti u Zagrebu jedan od prestižnih fakulteta na Evropskom prostoru.

Pored toga, biće intenzivna saradnja sa preduzećima iz oblasti saobraćaja, Ministarstvima, komorama što će doprinijeti da se u okviru ovog Fakulteta uz angažovanje vrhunskih profesora omogući rješavanje ključnih problema za funkcionisanje saobraćajnog sistema u BiH i šire.

Back To Top