skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Sporazum o saradnji visokoškolskih ustanova

Potpisan sporazum o suradnji tri visokoškolske institucije: Nezavisnog univerziteta Banja Luka iz Banja Luke, Sveučilišta/Univerziteta ‘Hercegovina’ iz Mostara i Internacionalnog univerziteta Travnik.Opći cilj potpisivanja ovog Sporazuma je osiguravanje širenja i razmjene obrazovnog i znanstvenog iskustva, s naglaskom na daljnji razvoj i unaprjeđenje znanja i stjecanje vještina studenata i nastavnog osoblja, u svrhu omogućavanja uspješnog vođenja procesa reformi visokog obrazovanja i integriranja ovih visokoškolskih ustanova u europski obrazovni sustav.

Ovim sporazumom predviđene su slijedeće oblasti i oblici saradnje:

1. Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama,

2. Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije

3. Angažovanje nastavnika i saradnika

4. Razmjena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa

5. Razmjena stručne literature,udžbenika i univerzitetskih publikacija

6. Saradnja na naučnoistraživačkim projektima

7. Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja,profesionalnog treninga

8. Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova

9. Organizacija zajedničkih konferencija,simpozija,kratkih tečajeva i seminara.

Back To Top