skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisani sporazum o međusobnoj saradnji Internacionalnog univerziteta Travnik sa Fakultetom za sobraćaj, komunikacije i logistiku, Berane

Sporazum o međusobnoj saradnji Internacionalnog univerziteta Travnik  i Fakulteta za sobraćaj, komunikacije i logistiku, Berane, Crne Gore 2014 godine. potpisan je 21.03.2014. godine u Beranu između Rektora IUT-a Akademika, prof. dr Ibrahima Jusufranića i Dekana Fakulteta prof. dr Vujadin Vešović .Sporazum o međusobnoj saradnji potvrđuje da je cilj  ovih viskoškolskih ustanova započeti i razvijati međusobnu suradnju u procesu obrazovanja, stručnog, naučnog i istraživačkog rada.

Ovaj sporazum će obezbjediti sljedeće prednosti: 
–    Razmjenu nastavnog osoblja usmjerena na nastavu i sudjelovanje u naučno-stručnim i istraživačkim projektima od obostranog interesa;
–    Razmjenu studenata i mladih načnih i stručnih saradnika usmjerenih na usavršavanje u praksi;
–    Razmjenu nastavnih planova i programa;
–    Razmjenu naučnih metoda i naučne literature, bibliografskih jedinica i naučnih radova od zajedničkog interesa;
–    Saradnja u području zajedničkog razvoja projekata i njihove primjene;
–    Druge vrste razmjene u okviru Sporazuma

Sporazumne strane saglasne su zajednički proučavati teme od obostranog interesa, pisati udžbenike te organizovati stručne skupove, naučne skupove, seminare, simpozije, okrugle stolove i javne rasprave. Sporazum je potpisan na 10 godina sa mogućnošću njegova produžetka.

Back To Top