skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

DOGOVOR O SARADNJI INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK I UNIVERZITETA POLITEHNIKA IZ RUMUNIJE

Uspješno realizirajući saradnju sa Univerzitetima od višestoljetne uobličenosti i akademske prijemčivosti iz Evropske unije, Internacionalni univerzitet Travnik je realizirao pretpostavke buduće saradnje sa Univerzitetom Politehnika iz Bukurešta, Rumunija, koji kao visokoškolska instuticija egzistira od 1816.g.

Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u ponedjeljak, 23.3.2015.g. ugradio još jedno edukacijsko usmjerenje unutar naučnog mozaika IUT-a, potpisavši Dogovor o saradnji sa Univerzitetom Politehnika iz Bukurešta, Rumunija koja će biti uobličena na akademskom nivou u narednom periodu, kroz realizaciju naučno-istraživačke saradnje studenata i predavača oba Univerziteta.
U ime Univerziteta Politehnika iz Rumunije, Dogovor o saradnji je potpisao Rektor, Prof. Dr. Mihnea Costoiu. Metodološka uobličenost pretpostavljenih oblika saradnje IUT-a i UP-a će se također ogledati u razvoju akademske i obrazovne saradnje na osnovu ravnopravnosti i uzajamnosti i promovisanju održivih partnerstava između obrazovnih institucija. Fokusiranost aktivnosti će biti na neposrednim kontaktima i saradnji fakultetá IUT-a i UP-a sličnih i/ili istovjetnih nastavno-naučnih programa sa ciljem unapređenja obostranih akademskih usmjerenja. 

PR služba
Internacionalni Univerzitet Travnik
Travnik
Bosna i Hercegovina
http://www.iu-travnik.com/

Back To Top