skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

XI Međunarodno savjetovanje

„SAOBRAĆAJNI I EKOLOŠKI PROBLEMI DRŽAVA U TRANZICIJI S ASPEKTA INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU

22. i 23. maja 2015. godine, Hotel Pahuljica, Vlašić, Bosna i Hercegovina

Back To Top