skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Održano XI Međunarodno savjetovanje pod nazivom „Saobraćajni i ekološki problemi država u tranziciji s aspekta integracije u EU“; Svečano ozvaničeno članstvo Prof.dr. Ibrahima Jusufranića – u prestižnu Njujoršku akademiju nauka

Održano XI Međunarodno Savjetovanje Pod Nazivom „Saobraćajni I Ekološki Problemi Država U Tranziciji S Aspekta Integracije U EU“; Svečano Ozvaničeno članstvo Prof.dr. Ibrahima Jusufranića – U Prestižnu Njujoršku Akademiju Nauka

Internacionalni univerzitet Travnik

Svjetionik pretpostavljenih akademskih i obrazovnih usmjerenja

U cilju razvoja i unapređenja nastavno-naučnog procesa i daljeg pozitivnog pozicioniranja naučno istraživačkih kvaliteta unutar svjetskih akademskih tokova, Internacionalni univerzitet Travnik je organizirao XI Međunarodno savjetovanje „Saobraćajni i ekološki problemi država u tranziciji s aspekta integracije u Evropsku uniju“, uz prisustvo ne samo istraživača i naučnih radnika iz naše zemlje, već i eminentnih akademskih i obrazovnih autoriteta iz regije, ali i iz svijeta.

Osnovni cilj savjetovanja, u zajedničkoj organizaciji Saobraćajnog i Ekološkog fakulteta IUT-a, održanog 22.5. i 23.5. 2015.g. unutar inspirativnog ambijenta Hotela „Pahuljica“ na Vlašiću je bilo predstavljanje i analiza saobraćajnih i ekoloških problema s aspekta integracijskih procesa u Evropsku uniju, te razmjena naučno-istraživačkih, stručnih i praktičnih spoznaja u svrhu utvrđivanja preporuka za rješavanje aktualnih  problema i njihovog uticaja na integracijske procese.

Suština razumijevanja isprepletenosti saobraćaja i ekologije

Prof.dr. Ibrahim Jusufranić je na skupu istakao nezaobilaznu i kontinuiranu podršku lokalne zajednice, Općine Travnik, Vlade i resornog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, da se ovaj eminentni skup održi u konstruktivnoj naučnoj raspravi.

Profesor Jusufranić je naglasio i nemjerljivi doprinos članova akademije nauka Hrvatske, Srbije, Evrope, ali i Sjedinjenih Američkih Država, kao i predavača sa eminentnih univerziteta iz cijelog svijeta. Ovom prilikom, u svom izlaganju, akademik Jusufranić je istakao pozitivne efekte koje evidentan rast obima saobraćaja ima na ekonomski prosperitet gradova i regiona i potcrtao sve izraženije negativne posljedice dosadašnjih politika u oblasti saobraćaja, koje umanjuju njegov značaj, rast i razvoj.

“Negativni efekti su najizraženiji u urbanim sredinama. Stalno povećanje broja stanovnika u gradovima i stepen motorizacije rezultira sve većim zagušenjima saobraćaja na uličnoj mreži, što je direktna posljedica sve većeg korištenja automobila i nemogućnost daljnjeg zadovoljenja potražnje za izgradnjom novih kapaciteta saobraćajne ponude grada”, naglasio je profesor Jusufranić. On se u svom izlaganju osvrnuo i na uzroke i posljedice emisija štetnih gasova, potrošnju energije, komunalnu buku, saobraćajne nezgode, zauzimanje prostora i vremena – u ionako ograničenim urbanim sredinama, što umanjuje mogućnost za obavljanje drugih djelatnosti... 

“Sve to nameće obavezu da saobraćaj koristi manje energije koja mora biti čistija, zatim bolju iskorištenost moderne infrastrukture i potrebu da se smanji negativan uticaj na okoliš i glavne privredne resurse u svijetu, kao što su voda, zemlja i eko sistemi”, rekao je profesor Jusufranić i pritome citirao Teodora Ruzvelta, američkog predsjednika sa početka 20. vijeka koji je svojevremeno kazao:“Rasipanje i uništavanje naših prirodnih dobara, ogoljevanje i iscrpljivanje zemlje umjesto povećanja njene iskoristivosti, našoj djeci znatno umanjuje mogućnost napretka, koju mi uživamo, a koju smo im dužni predati kao još veću i razvijeniju..” 

“Mislim da mi, stotinu i više godina kasnije i dalje moramo ostati na tragu citiranog, ali ovom prilikom sa mnogo većom predanošću, jer vrijeme kao resurs nam ističe. Naračito, kada je riječ o negativnom uticaju saobraćaja na okoliš i glavne privredne resurse, kazao je tokom svog izlaganja prof.dr. Ibrahim Jusufranić.

Kroz prezentaciju naučno-istraživačkih mogućnosti, koje su obuhvaćene u publiciranju u okviru zbornika radova, Internacionalni univerzitet Travnik je stvorio pretpostavke prepoznatljivosti mogućih rješenja unutar validnih, predočenih mogućnosti uobličavanja onoga što je u sklopu svog izlaganja rekao rektor IUT-a, profesor Jusufranić.

Njujorška akademija nauka usmjerena ka podršci IUT-u

Prilikom svog uvodnog obraćanja, akademik prof.dr. Predrag Dašić je na ovom XI. Međunarodnom savjetovanju iskoristio priliku da u ime jedne od najstarijih akademskih institucija na svijetu, akademije nauka iz New Yorka (The New York Academy of Sciences, USA), SAD-e, etablirane daleke 1817. g., ) i zvanično izvrši inauguraciju rektora IUT-a, prof. dr. Ibrahima Jusufranića u člana ove prestižne naučne institucije. Zahvaljujući se na ovom izuzetnom priznanju, profesor Jusufranić se obratio skupu prigodnim riječima:

“Ovaj uspjeh nije samo lični. On je nastao kao rezultat kontinuirane aktivnosti svih angažiranih segmenata našeg univerziteta sa osnovnim opredjeljenjem i željom za stvaranjem i prenošenjem znanja studentima kroz različite inovativne oblike.” Profesor Jusufranić je naglasio da se Internacionalni univerzitet Travnik razlikuje od drugih po sposobnosti unapređenja pojavnosti, izražene kroz želju za stalnim promjenama i primjenom različitih inovacija u obrazovanju i modaliteta znanja koje prenose predavači na studente kroz kompetencije i vještine.

Obavijest o prijemu prof.dr. Jusufranića u Njujoršku akademiju nauka, objavljena je prvog marta ove godine. Članom je postao na osnovu uvida u bogatu biografiju, reference i respektabilan opus naučno-istraživačkih radova, kao i naučnog djelovanja u toku svog radnog vijeka. Ovo prestižno priznanje ozvaničeno je u svečanoj atmosferi prilikom održavanja XI. Međunarodnog savjetovanja.

Istovremeno su, Akademik prof.dr. Petar Rajačić, predsjednik Evropske akademije nauka, inovacija i održivog razvoja i Akademik, prof.dr. Marko Todorović, predsjednik Upravnog odbora Akademije, uručili rektoru IUT-a kao i Internacionalnom univerzitetu Travnik Diplomu Lidera Balkana, za postignuća u nauci, obrazovanju, uvođenju inovacionih studentskih projekata, evropskih standarda i doprinosa za regionalnu i međunarodnu saradnju, realiziranu kroz neposrednu uključenost profesora i saradnika IUT-a.

Značaj priznanja i nagrada za Internacionalni univerzitet Travnik nije samo podstrek za daljnje usavršavanja akademskog poslanja Internacionalnog univerziteta Travnik, već i podrška svim njegovim uposlenicima i saradnicima da neprestano unaprijeđuju vlastito znanje sa ciljem usmjerenim boljitku studentskih nadanja, ali i društvene zajednice u cjelini.

O uspješnosti ovog međunarodnog univerziteta iz Travnika svjedoče priznanja i prestižne svjetske i evropske nagrade u oblasti visokog obrazovanja, kvaliteta, poslovnog ugleda i postignuća u međunarodnim intelektualnim krugovima. Internacionalni univerzitet Travnik je stvorio i kreativnu mrežu znanja, povezujući se sa univerzitetima iz cijelog svijeta što dokazuju i potpisani memorandumi o razumijevanju sa prestižnim univerzitetima iz Evrope, Azije, Sjeverne i Južne Amerike.

A viziju uspješnosti u oblasti saobraćaja na XI. Međunarodnom savjetovanju na Vlašiću, čiji je organizator bio IUT, potkrijepili su i prisustvo i prezentacija radova više od 50 naučnih poslanika akademske i obrazovne misli iz cijeloga svijeta.

XI Međunarodno savjetovanje – „Saobraćajni i ekološki problemi država u tranziciji s aspekta integracije u Evropsku uniju“ – vizija uspješnosti

Kroz prisustvo i prezentaciju radova više od pedeset naučnih i istraživačkih poslenika akademske i obrazovne naučne misli, od kojih izdvajamo Akademika prof.dr. Veselina Draškovića, redovnog profesora Fakulteta za pomorstvo Kotor i člana Filozofsko-ekonomskog naučnog saveza – Centar društvenih nauka – Moskovskog državnog Univerziteta Lomonosov; Akademika prof.dr. Radomira Biočanina, redovnog člana Srpske akademije nauka i inovacija; Akademika prof.dr. Mladena Bodirožu, rukovodioca postdiplomskih studija na Internacionalnom univerzitetu Travnik; Prof.dr. Tomislava Josipa Mlinarića, prodekana za znanost i vanjsku suradnju sa Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba; Prof.dr. Maria Šafrana, redovnog profesora Fakulteta prometnih znanosti, Zavod za transportnu logistiku iz Zagreba; Prof.dr. Maria Anžeka, glavnog urednika časopisa “Promet” koji je uvršten u međunarodnu SCI listu priznatih časopisa iz Zagreba i Prof.dr. Hrvoja Baričevića sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, sveobuhvatnost predočenih tema sadržajno je bila usmjerena ka konceptu održivog razvoja, sagledanom kao zadovoljstvo sadašnjih potreba bez ugrožavanja sposobnosti budućih naraštaja da zadovolje svoje nade i usmjerenja, ističući u prvi plan razvojnost ovog koncepta, tj. održivi razvoj kao proces promjena u kome eksploatacija resursa, upravljanje investicijama, tehnološki razvoj i institucionalne promjene moraju biti konzistentne sa budućim, a ne samo sa sadašnjim potrebama.

Izražena snažna poveznica sa društvenom zajednicom, kroz prisustvo Muhameda Softića, savjetnika Tahira Lende, premijera SBK; Sedžada Milanovića, ministra privrede SBK; Zorana Matoševića, pomoćnika ministra za obrazovanje i nauku SBK i Admira Hadžiemrića, načelnika Općine Travnik još jednom je pokazala da druga dekada koja polako obuhvaća  međunarodna savjetovanja IUT-a ide u prilog činjenici da opstojnost metodološke pojavnosti naučnih i akademskih usmjerenja nema alternative osim samo još detaljnijeg, kako epistomiološkog tako i empirijskog analitičkog pristupa realizaciji pretpostavljenih ciljeva, postajući svjetionikom pretpostavljenih akademskih i obrazovnih usmjerenja ne samo Internacionalnog univerziteta Travnik, već i šire zajednice unutar visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Back To Top