skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

POZIV ZA RADOVE – NAUČNI ČASOPIS “NAUKA I TEHNOLOGIJA”

POZIV ZA RADOVE – NAUČNI ČASOPIS “NAUKA I TEHNOLOGIJA”

Naučni časopis Internacionalnog univerziteta Travnik “Nauka u tehnologija” je indeksiran u SJIF bazi sa impakt faktorom 6.653, radovi su recenzirani, časopis multidisciplinaran i izlazi 2 puta godišnje. Oblasti koje obuhvata su: ekonomija, pravo, mediji i komunikacije, ekologija, informacione tehnologije, saobraćaj, mašinstvo, elektrotehnika, logistika, sigurnost i zaštita na radu.

Rok za dostavu radova za sljedeće izdanje koje izlazi u Junu 2022. godine, Broj 17., godina: 10.:

  • Rok za dostavu rada: 15.05.2022. godine
  • Obavještenje autora o prihvatanju rada: 05.06.2022. godine
  • Datum objave časopisa: 20.-25.06.2022. godine
  • Dostava certifikata: do 30.06.2022. godine

Ključne informacije za autore:

Kotizacija:

Autori plaćaju kotizaciju nakon što im je rad prihvaćen u iznosu od 100 KM.

Back To Top