skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Poziv za apliciranje za program dobre prakse u promociji akademskog integriteta

Poziv Za Apliciranje Za Program Dobre Prakse U Promociji Akademskog Integriteta

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je  Federalnom ministartsvu obrazovanja i nauke/znanosti informaciju – Poziv za apliciranje za program dobre prakse u promociji akademskog integriteta.

Tajništvo Odjela za obrazovanje Vijeća Europe obajvilo je Poziv za apliciranje za program dobre prakse u promociji akademskog integriteta tokom trajanja pandemije COVID-19, a prijedlozi se mogu dostaviti u okviru sljedećih šest kategorija:

  • Podučavanje i učenje
  • Politike
  • Procedure
  • Komunikacija
  • Upravljanje/strukture
  • Obuka

 

Na poziv mogu aplicirati javne i privatne visokoškolske ustanove i unije studenata iz zemalja potpisnica Europske kulturne konvencije.

Opis projekta, poziv i opis procedure za apliciranje su dostupni na pozivnici: https://www.coe.int/en/web/education/-/call-for-best-practices-in-promoting-academic-integrity-during-covid-19

Popunjen aplikacijski obrazac ( na engleskom ili francuskom jeziku) je potrebno poslati elektronički (Word i/ili PDF) na e-mail [email protected] najkasnije do 20.08.2021. godine (do 23:59 CEST) U predmetu email-a treba da bude naznačeno „Call for Best Practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19“. Aplikacije pristigle nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

U prilogu se nalaze: poziv za apliciranje, letak o pozivu i aplikacijski obrazac. Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa predmetnim pozivom možete se obratiti na e-mail adresu [email protected] uz naznaku u predmetu email-a „QUESTIONS“ – Call for Best practices in Promoting Academic Integrity during COVID-19“, a najkasnije sedam dana prije krajnjeg roka za dostavu aplikacija.

Back To Top