POZIV ZA RADOVE – NAUČNI ČASOPIS “NAUKA I TEHNOLOGIJA”

Naučni časopis Internacionalnog univerziteta Travnik “Nauka u tehnologija” je indeksiran u SJIF bazi sa impakt faktorom 6.235, radovi su recenzirani, časopis multidisciplinaran i izlazi 2 puta godišnje. Oblasti koje obuhvata su: ekonomija, pravo, mediji i komunikacije, ekologija, informacione tehnologije, saobraćaj, mašinstvo, elektrotehnika, logistika, sigurnost…

Pročitaj više

Terenska i praktična nastava studenata Saobraćajnog fakulteta IUT-a

Studenti Saobraćajnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, u sklopu redovnog nastavnog procesa, realizirali su neposredni terenski oblik terenske i praktične nastave ispred univerziteta. Na Saobraćajnom fakultetu Travnik, unutar svakodnevne praktične primjene teoretskih pretpostavki sveukupne nastave, neprestano rade na usavršavanju itekako važnih…

Pročitaj više