skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Svečana dodjela indeksa na Internacionalnom univerzitetu Travnik

Svečana Dodjela Indeksa Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik u Travnik u subotu, 07.10.2023. godine upriličena je svečana dodjela indeksa novoupisanim studentima.
Na početku  svečanosti studentima je prikazana video prezentacija Univerziteta kako bi se što bolje upoznali s onim što ih očekuje tokom studiranja.

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Rajko Kasagić izrazio je dobrodošlicu studentima te je poručio da su mladi ljudi
budućnost Bosne i Hercegovine i da će sa kvalitetnim znanjem postati akademski građani, što će biti od velike koristi društvu. Naglasio je da je Univerzitet nastao s ciljem da olakša školovanje studentima sa ovih prostora i da studenti svojim znanjem trebaju biti svijetla tačka ove države.

Nakon rektora Kasagića studentima su se predstavili i dekani svih sedam fakulteta koji su istakli da Univerzitet nudi veliki izvor znanja za uspješan rad u
budućnosti.

Nakon obraćanja dekana upriličena je dodjela indeksa svim novopupisanim studentima i  kratka prezentacija tj.obuka studenata o korištenju online platforme.

Back To Top