skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ERASMUS + konkurs za mobilnost studenata i akademskog osoblja na Angel Kanchev” University of Ruse, Bugarska

ERASMUS + Konkurs Za Mobilnost Studenata I Akademskog Osoblja Na Angel Kanchev” University Of Ruse, Bugarska

U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti raspisan je konkurs za mobilnost studenata i akademskog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik na Saobraćajnom fakultetu Angel Kanchev” University of Ruse (Bugarska) u ljetnom semestru akademske 2023/2024. godine.

Saobraćajni fakultet, Angel Kanchev” University of Ruse (Bugarska), akademsko osoblje, ljetni semestar 2023/2024
• Institucija: “Angel Kanchev” University of Ruse
• Država: Bugarska
• Period boravka: Ljetni semestar akademske 2023/2024. godine
Uslovi:
• U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Saobraćajnog fakulteta i Fakulteta politehničkih nauka Travnik.

IZNOS STIPENDIJE:
• OSOBLJE

• 840,00 EUR troškovi života sedam dana
• putni troškovi 275,00 EUR

Saobraćajni fakultet, Angel Kanchev” University of Ruse (Bugarska), studenti, ljetni semestar 2023/2024
Institucija: “Angel Kanchev” University of Ruse
Država: Bugarska
Period boravka: ljetni semestar akademske 2023/2024. godine
Uslovi:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na konkurs se mogu prijaviti studenti Saobraćajnog fakulteta Travnik.
Prijava:
• Zainteresovani prijave trebaju dostaviti Uredu za međunarodnu saradnju ili putem e-maila na [email protected] do srijede, 01. 11. 2023. godine.
• Akademsko osoblje treba navesti ime i prezime, fakultet na kojem predaju, te da li su ranije učestvovali u mobilnosti.
• Studenti trebaju navesti ime i prezime, fakultet na kojem studiraju, odsjek i godinu studija, za koji univerzitet konkurišu, prosjek ocjena, te da li su ranije
učestvovali u mobilnosti.

Back To Top