skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik u Rijeci prisustvovali drugom sastanku u okviru DSI Erasmus projekta

Predstavnici Internacionalnog Univerziteta Travnik U Rijeci Prisustvovali Drugom Sastanku U Okviru DSI Erasmus Projekta

Na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci 09. i 10. maja održan je drugi transnacionalni sastanak u okviru Eramsus programa „Digitalne društvene inovacije: nove obrazovne kompetencije za socijalnu inkluziju“, na kojem su prisustvovali svi učesnici projekta. Ovaj transnacionalni sastanak održan je prema Agendi koju je pripremio Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Tokom sastanka, partneri su nakon predstavljanja dosadašnjeg rada raspravljali o svojim iskustvama u DSI projektu. Voditelj projekta Gilberto Marzano (Ecoistituto) izvijestio je o sadržaju materijala koje su prikupili partneri (dokumenti EU-a o DSI, najbolje prakse, prijedlozi sudionika, itd.).
Partneri su predstavili i raspravljali o popisu potreba i zahtjeva nastavnog plana i programa za DSI za socijalne odgajatelje koje su pripremili. Iz rasprave se pojavila potreba uključivanja u kurikulum etičkih aspekata vezanih uz korištenje digitalnih tehnologija. Partneri su se složili da bi Mezirovljeva teorija transformativnog učenja mogla učinkovito podržati profesionalizaciju socijalnih edukatora i njihovo stjecanje kompetencija u DSI.

Partneri su razgovarali o organizaciji kratkog treninga koji će biti održana u Grčkoj u organizaciji INCLUDE. Zaključili su da će svi partneri za naredni sastank pripremiti prezentaciju svojih projektnih aktivnosti, dok će predstavnici Ecoistituta pripremiti prezentaciju o “računalnom razmišljanju”.
Svi partneri izjavili su da su vrlo zadovoljni postignutim rezultatima na sastanku.

Projekt DSI namjerava podržati inkluzivno obrazovanje i socijalnu rehabilitaciju poboljšavajući kompetencije u digitalnoj socijalnoj inovaciji socijalnih odgajatelja i društvenih volontera. Osim Internacionalnog univerziteta Travnik u projektu učestvuju i Ekoinstitut, Italija, Include, Grčka, Janusz Korczak univerzitet, Poljska, Tehnološka Akademija Rezekne, Latvija, Sveučilite u Rijeci, Hrvatska i MANRA, Španija.

 

Back To Top