skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

POZIV ZA PRIJAVE NA ONLINE MASTER CLASS

POZIV ZA PRIJAVE NA ONLINE MASTER CLASS

Agencija za ravnopravnost polova BiH i Inicijativa Građanke za ustavne promjene Vas pozivaju da seprijavite na Online Master Class pod nazivom
„Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza“

 

MODULI
Online Master Class ima tri modula na teme:
Modul I
Datum: 10. i 11. februar 2022
Tema: Ustav i međunarodni standardi iz CEDAW konvencije i Agende Rezolucije 1325 (žene, mir i
sigurnost)
Modul II
Datum: 24. i 25. februar 2022:
Tema: Ustav i regionalni standardi u oblasti rodne ravnopravnosti: Pravo i institucionalni okvir Evropske
unije i Vijeća Evrope
Modul III
Datum: 10. i 11. mart 2022:
Tema: Ustav i ostali relevantni standardi u oblasti rodne ravnopravnosti – proces ustavnih reformi u BiH
iz rodne perspektive i zaštite ljudskih prava

Svaki modul će biti realizovan putem Zoom platforme, trajaće dva dana po tri sata, a predavači/ce su
eksperti/ce iz oblasti ustavne materije, međunarodnog prava, gender studija.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu mladi iz političkih partija, studenti/ce odsjeka političkih nauka, međunarodnih odnosa,
pravnih nauka, žurnalistike, predstavnici/ce organizacija civilnog društva koji žele proširiti znanje o
rodnim pitanjima, ustavnim pravima i međunarodnim standardima.

KAKO SE PRIJAVITI NA ONLINE MASTER CLASS?

Biografiju i motivaciono pismo možete poslati do 4. februara 2022. godine na email:
[email protected]

Broj mjesta je ograničen!

Back To Top