skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Studenti Ekološkog fakulteta Travnik učestvuju u izradi studije za izgradnju Centra za upravljanje otpadom

Radnici JKP Bašbunar Travnik zajedno sa studentima Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik započeli su realizaciju projekta samoodrživog upravljanja otpadom za općinu Travnik.

Njemačko ministarstvo okoliša osiguralo je sredstva za izradu studije za izgradnju Centra za upravljanje otpadom, kako bi se riješio višegodišnji problem općina Travnik, Vitez, Novi Travnik i Busovača.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 200.000 eura, međutim, cilj je implementacija projekta i izgradnja Centra za upravljanje otpadom koji će koštati između pet i sedam miliona eura. U ovaj projekat uključili su se i studenti Ekološkog fakulteta Travnik koji u prvoj fazi rade na izradi analize i studija za izgradnju Centra za upravljanje otpadom za općine Travnik, Vitez, Novi Travnik i Busovača. Implementacijom ovog projekta sve općine bi uštedile značajna sredstva, a cilj je da se što manje otpada odlaže, a da se što više reciklira.

Back To Top