skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik održan seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik Održan Seminar Stručnog Usavršavanja Za Instruktore Vožnje

U organizaciji Saobraćajnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB u Travniku je održan seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje,predsjednike ispitnih komisija i licencirare ispitivače iz upravljanja motornim vozilima na temu: „Vozački ispiti i osposobljavanje kandidata za vozače iz Upravljanja motornim vozilom“.

Dekan Saobraćajnog fakulteta Travnik, prof. dr. Sinan Alispahić, kazao je da je cilj ovog seminara da se licencirani instruktori, ispitivači, predavači i predsjednici komisija educiraju i da se ujednače sadržaji i kriteriji, kako bi na terenu bilo što manje problema i ocjene ispita bile što objektivnije. Dekan Alispahić je dodao da bi ispitivačima bilo mnogo jednostavnije ocjenjivati kandidate na vozačkom ispitu kada bi imali ujednačene i tačno definisane kriterije.

Pomoćnik ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, Šezad Hodžić, istakao je da ekipe koje provode vozačke ispite, odnosno predsjednici komisija, ispitivači i instrukturi vožnje treba da imaju samo jedan cilj, a to je bezbjedno i samostalno upravaljanje motornim vozilom u saobraćaju bilo kojeg kandidata koji je dobio vozačku dozvolu.

Poslije predavanja održane su i praktične radionice za oko 100 polaznika seminara koji su na osnovu video materijala analizirali najčešće greške kandidata pri pologanju vozačkog ispita.

Na samom kraju cjelodnevnog seminara, realiziran je i sažetak navedenog, uz organizaciju rasprave i odgovora na postavljena pitanja od strane polaznika. Istovremeno, podijeljena su i uvjerenja svim polaznicima, koja će im koristiti prilikom produžavanja licenci i prijavljivanja na konkurse.

Back To Top