skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Sporazum o naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji između Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog univerziteta Travnik

Na održanom sastanku 27.09.2011 godine sklopljen je sporazum o početku akademske saradnje izmedju Internacionalnog unverziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travniku.Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima viskog obrazovanja, naučnog istraživanja i razvoja,kao i proširenje…

Pročitaj više

Sporazum o saradnji

Na sastanku odrzanom 11. Maja. 2011. godine postignut je dogovor o pocetku akademske saradnje izmedju Bihaćkog  univerziteta -Ekonomskog fakulteta sa sredistem u Bihaću  i Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT). Ovim sporazumom predvidjene su sledeće oblasti saradnje : 1.Dodiplomskih ,specijalističkih i postdiplomskih studijskih…

Pročitaj više

Sporazum o akademskoj saradnji

Na odrzanom sastanku postignut je dogovor o početku akademske saradnje izmedju "Universiteti i Shkodres - Luigj Gurakuqi"   i Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT). Ovim sporazumom predvidjene su sledeće oblasti saradnje : Zajednička realizacija studijskih programa  na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama i…

Pročitaj više
Sporazum O Naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj I Tehnološko-razvojnoj Saradnji - Banja Luka

Sporazum o naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji

Sporazum o naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji sklopljen je izmedju Itnernacionalnog univerziteta Travnik i visoke škole "Banja Luka College" 14.06.2011 godine u Banja Luci. Ovim sporazumom se bliže uređuju uslovi akademske saradnje,odnosno saradnje u oblasti nastave,naučno istraživačkog rada,tehniloškog razvoja,izdavačke djelatnosti i razmjene…

Pročitaj više
Back To Top