skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan memorandum

Nakon skoro jednogodisnje aktivnosti, u gradu Knoxville, drzava Tenesi, SAD potpisan je Memorandum o razumijevanju (MOR) izmedju Internacionalnog univerziteta Travnik (IUT) i univerziteta drzave Tenesi (University of Tennessee -UT). Dva univerziteta su se sporazumjela o zajednickim aktivnostima na istrazivanjima u oblasti…

Pročitaj više

Potpisan sporazum o akadamskoj saradnji sa visokim učilištem EFFECTUS

Na održanom sastanku u Zagrebu 16.03.2012 godine sklopljen je sporazum o naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji izmedju visokog učilišta EFFECTUS – visko škola za finansije i pravo,R.Hrvatska i Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travniku.Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima…

Pročitaj više

Sporazum o saradnji – NUBL

Izražavajući uzajamni interes da daju svoj doprinos budućem razvoju naučne i kulturne saradnje između Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i Nezavisnog univerziteta Banja Luka zaključili su i potpisali slijedeće oblastisaradnje. 1. Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama…

Pročitaj više
Back To Top