skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Održana radionica “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi”

Održana Radionica “Rodna (ne)ravnopravnost – Predrasude I Stereotipi”

U sklopu projekta UNIGEM Internacionalni univerzitet Travnik i ove godine učestvuje u kampanji “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”. Ova Kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine.

Obilježavanje kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku obuhvatit će nekoliko aktivnosti. Nakon promocija knjige Zlatana Hrnčića pod nazivom “Nasilje nad trudnicama”, danas je organizovana radionica sa studentima u saradnji sa Centrom ženskih prava iz Zenice na temu “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi”.

Edukacija je imala interaktivni karakter, i samim tim je doprinjela usvajanju novih znanja, naročito u pogledu  društvene manifestacije razlika između pojmova ROD I SPOL, te saznanja o novoj praksi  u osiguranju podrške i pomoći za žrtve nasilja. Edukatorice Centra za prava žena su svojim vještinama uspjele prenijeti znanje na sve učesnike, te ih uključiti u diskusiju. Kampanja će biti nastavljena projekcijom videa koji su snimljeni u sklopu projekta UNIGEM i radionicom “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost”.

Kampanja „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Back To Top