skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik održana XXVI Međunarodna konferencija

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik Održana XXVI Međunarodna Konferencija

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku u saradnji sa Fakultetom za logistiku Univerziteta u Mariboru, Tehnološkim Durban Univerzitetom iz Južne Afrike i Centrom za napredne tehnologije u Sarajevu organizovao je XXVI Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Energetska tranzicija u Europi i održiva mobilnost s izazovima na stanje u Bosni i Hercegovini”.

Osnovni cilj konferencije je razmatranje energetske tranzicije u Europi ka obnovljivim izvorima energije i utjecaja na održivu mobilnost s izazovima na stanje u Bosni i Hercegovini. Učesnici Međunarodne konferencije razmatrali su najnovije spoznaje u naučnom i istraživačkom segmentu, s osvrtom na dobre prakse i stvarno stanje te mogućnosti razvoja i unapređenja u području saobraćaja, ekologije, logistike, informacionih tehnologija i politehnike.

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, prof. dr. Rajko Kasagić kazao je da su profesori kroz izlaganje svojih radova nastojali da objasne kako na najbolji način izvršiti energetsku tranziciju. Istakao je da su profesori kroz naučne radove dokazali da Bosna i Hercegovine ima veliki potencijal i da treba što više koristiti obnovljive izvore energije.

Dekan Saobraćajnog fakulteta Travnik, prof. dr. Sinan Alispahić je istakao da je Međunarodna konferencija bila izuzetno posjećena i da mu je posebno zadovoljstvo štu su ove godine u organizaciji učestvovala i dva renomirana univerziteta iz Slovenije i Južne Afrike. Profesor Alispahić je kazao da učesnici konferencije kroz svoje radove žele poslati poruku tijelima vlasti i građanima koliko je bitna održiva mobilnost i energetska tranzicija kroz zamjenu fosilnih goriva s obnovljivim izvorima energije gdje u prvi plan dolazi primjena automobila na električni pogon. Profesor Alispahić je naveo da moramo trenutno pratiti tehnološka dostignuća na razini evropske unije i prilagođavati se kroz donešenje novih zakona kao i neposrednu zamjenu voznog parka automobila s obzirom da su podaci starosti automobila koji se koriste u Bosni i Hercegovini zabrinjavajući.

Prorektor za nastavu i akademska pitanja studenata na Internacionalnom univerzitetu Travnik, prof. dr. Cariša Bešić istakao je da Međunarodna konferencija svake godina okuplja sve više stručnjaka iz različitih oblasti i da je ove godine prezentovano preko 80 naučnih radova koji će biti objavljeni u zborniku. Profesor Cariša je naglasio da su na ovogodišnjoj Međunarodnoj konferenciji organizovane i posebne sesije na kojima su učesnici razmijenjivali mišljenja i ideje kako i na koji način premostiti globalnu energetsku krizu.

Na konferenciji je učestvovao i premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo koji je pohvalio ovogodišnju temu jer je u fokusu interesovanja javnosti. Kao predstavnik Vlade premijer Lendo je istakao da Srednjobosanski kanton trenutno proizvodi oko 70 % potrebne električne energije te izgradnjom vjetroparka na Vlašiću, pravi snažan iskorak ka energetskoj samoodrživosti. Premijer Lendo se nada kako će ovaj kanton u budućnosti postati lider u proizvodnji zelene energije.

Na Konferenciji je učestvovao i dekan Fakulteta pravnih nauka, međunarodnih odnosa i diplomatije MIT Univerziteta iz Sjeverne Makedonije, Atanas Kozarev koji je kazao kako se nada da će akademska zajednica dati konkretan doprinos ka rješevanjau pitanja energetske tranzicije.

Direktor Centra za napredne tehnologije u Sarajevu, Ensar Mulaosmanović istakao je zadovoljstvo što je dio Programskog odbora i da je zajednička organizacija Međunarodne konferencije nastavak ranije potpisang Sporazuma o saradnji između ove dvije ustanove. Mulaosmanović je kazao kako je Centar za napredne tehnologije u Sarajevu uključen u određena istraživanja po pitanju hidrogena koji je trenutno vrlo aktuelan energent.

Na XXVI Međunarodnoj konferenciji potpisan je i Sporazum o saradnji između Internacionalnog univerziteta Travnik i Fakulteta za logistiku Univerziteta u Mariboru.

Back To Top