skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Erasmus posjeta Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu u Litvaniji

Erasmus Posjeta Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu U Litvaniji

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Goran Popović i saradnica za izdavačku djelatnost, Šejma Hajrić u period od 15.05.2023. do 19.05.2023. godine posjetili su Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet u Litvaniji u sklopu Erasmus + programa mobilnosti.

Prvog dana posjete održan je zajednički sastanak sa direktoricom Ureda za međunarodnu saradnju na Vilnius Tehničkom Univerzitetu, Aušrom Pelediene i koordinatoricom Erasmus+ programa Erikom Daniene. Na sastanku su detaljno upoznati sa Vilnius Tehničkim Univerzitetom i Erasmus+ programom mobilnosti.

U nastavku aktivnosti profesor Popović se sastao sa profesorom Raimondas Pomarnacki, prodekanom za nastavu na Fakultetu za elektronske sisteme. Profesor Raimondas je predstavio fakultet i svoj naučno-istraživački rad te sve laboratorije koje Fakultet za elektronske sisteme koristi, koje su locirane u novoj zgradi Univerziteta. Profesor Popović je imao mogućnost da prisustvuje radu nekoliko veoma interesantnih laboratorijskih uređaja koji se koriste u nastavi i naučno-istraživačkom radu.

Profesor Popović se sastao i sa prodekanom za nastavu na Fakultetu za fundamentalne nauke, profesorom Andrius Čeponisom. Posjeta Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu je završena obilaskom kreativnog i inovacionog centra “Linkmeny fabrikas”, gdje su predočene aktivnosti koje profesori i studenti sprovode na izradi inovacionih rješenja u mnogim oblastima.

Saradnica za izdavačku djelatnost, Šejma Hajrić je aktivno tražila mogućnost za saradnju sa akademicima na zajedničkim istraživačkim interesima. Zahvaljujući posjeti ovom univerzitetu Šejma je uspostavila saradnju sa profesorima koji rade na publikacijama poput časopisa ili knjiga i razmijenila znanja i iskustva vezano za način i procedure izdavanja kao i uređivanja časopisa.

Posjeta Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu imala je za cilj da poboljša profesionalni razvoj učesnika dajući im priliku da istraže nova gledišta, uče o drugim istraživačkim pristupima, načinima i procedurama kao i da učestvuju u akademskim raspravama sa kolegama iz različitih sredina.

Back To Top