skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

I ciklus studija

Fakultet

2010 – 11

2011 – 12

2012 – 13

2013 – 14 2014 – 15 2015 – 16 2016 – 17 2017 – 18
 • Ekonomski fakultet Travnik
 • Plan i program praktične nastave
III | IV III i IV III i IV III i IV III i IV  III i IV III i IVIII i IV III i IV
 • Saobraćajni fakultet Travnik
 • Plan i program praktične nastave
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IVIII i IV III i IV
 • Zračni promet
 – IV IV IV IV  –
 • Ekološki fakultet Travnik
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Pravni fakultet
 – IV IV IV IV IV IV IV
 • Fakultet za medije i komunikacije
 – III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Fakultet informacionih tehnologija
 –  –  –  –  – III i IV III i IV III i IV
 • Fakultet politehničkih nauka
 –
 • Građevinarstvo i arhitektura
 –  –  – III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Logistika
 – III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Sigurnost i zaštita na radu
 –  – III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Mašinstvo
 –  –  – III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Elektrotehnika
 –  –  – III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Inžinjerski menadžment
III i IV

II ciklus studija

Fakultet

2010 – 11

2011 – 12

2012 – 13

2013 – 14

2014 – 15

2015 – 16 2016 – 17 2017-18
 • Ekonomski fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Saobraćajni fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Fakultet  politehničkih nauka
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Ekološki fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II  I i II I i II I i II
 • Pravni fakultet
 –  – I I I I I I
 • Fakultet za medije i komunikacije
 –  – I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Fakultet informacionih tehnologija
 – I i II I i II I i II

Preuzimanje dokumenta “Bolonjska deklaracija” 

Back To Top