skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRIZNANJE ZA IZVANREDNO LIDERSTVO za rektora IUT-a iz Sjedinjenih Američkih Država

PRIZNANJE ZA IZVANREDNO LIDERSTVO Za Rektora IUT-a Iz Sjedinjenih Američkih Država

Strateške vizije rektora IUT-a, Akademika, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića uobličene i metodološki usmjerene na akademsku i naučno-istraživačku saradnju sa univerzitetima, ali i diplomatsko-političku saradnju sa vladama bliskih zemalja i država širom svijeta, svoju refleksiju potvrđuju svakodnevno pokazujući značaj neposredne međunarodne interakcije.

„Obraćanje studentima i profesorima IUT-a od strane Peter M. Tase, decembar 2014.g.“

„Obraćanje studentima i profesorima IUT-a od strane Peter M. Tase, decembar 2014.g.“

U protekle tri godine, uspostavivši kontakt sa univerzitetima iz Paragvaja i SAD­e, predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik su, upravo podstaknuti navedenim vizijama rektora IUT­a, uspjeli ostvariti sve pretpostavke za neposrednu saradnju na svim poljima akademske pojavnosti između akademske zajednice Bosne i Hercegovine i univerziteta sa prostora Sjeverne i Južne Amerike. Istovremeno, tokom posjete Paragvaju, krajem maja 2015.g., zajedno sa delegacijom IUT­a, rektor je, pored potpisivanja više Memoranduma o razumijevanju sa vodećim univerzitetima iz Ciudad del Este i Asunciona, bio i gostom u kancelariji Predsjednika Paragvaja, što je prva posjeta takva vrste predstavnika Bosne i Hercegovine od njenog osamostaljenja, 1990.g., stvorivši na taj način i pretpostavke buduće saradnje i između prijateljskih država Bosne i Hercegovine i Paragvaja.

„Rektor IUT-a u društvu sa Peterom M. Tasom, ispred predsjedničke Palate u Asuncionu, Paragvaj, maj 2015.g.“

„Rektor IUT-a u društvu sa Peterom M. Tasom, ispred predsjedničke Palate u Asuncionu, Paragvaj, maj 2015.g.“

Uzimajući u obzir sve navedeno u proteklom periodu, Paragvajski ekonomski forum sa sjedištem u Milvokiju, Viskonsin, SAD-e je 10.12.2016.g.odlučio uručiti rektoru IUT-a, Akademiku, Prof. dr. Ibrahimu Jusufraniću PRIZNANJE ZA IZVANREDNO LIDERSTVO uz objašnjenje da se navedena Plaketa dodjeljuje….citat…:“…na osnovu Njegovog uzornog liderstva i predanosti jačanju saradnje i partnerstva među univerzitetima i vladama Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine i Republike Paragvaj.“ U potpisu su osnivač Paragvajskog ekonomskog foruma, Peter M. Tase i Prof. Carol Vollmer Pope, Izvršna direktorica Paragvajskog ekonomskog foruma. iz Milvokija, Viskonsin, SAD-e.

I ovom prilikom je potvrđena usmjerenost Internacionalnog univerziteta Travnik, predvođena strateškim uobličavanjima rektora IUT­a sa tri „i“ – inovativnost, integracija i interakcija koje su itekako vidljive i prijemčive upravo unutar navedenog objašnjenja za Priznanje uručeno rektoru IUT­a a koje je dijelom upravo ciljanih smjernica pojavnosti našeg univerziteta.

PR služba
Internacionalni univerzitet Travnik
Travnik
Bosna i Hercegovina
http://www.iu-travnik.com/

Back To Top