skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić – „Naučnik godine 2016“

Rektor Internacionalnog Univerziteta Travnik, Akademik, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić – „Naučnik Godine 2016“

Međunarodni Istraživački Centar za Dostignuća (IARC) iz Čikaga, Ilionis, Sjedinjenje Američke Države je 3.4.2017.g., po završetku Otvorenog međunarodnog takmičenja za „Naučnika godine 2016“ u kategoriji „Društvenih nauka“, za područje „Ekonomije“, proglasio Rektora, IUT-a, Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića za „Naučnika godine 2016“

Uz čestitke od strane Izvršnog direktora IARC-a, Linde Lyons i direktora takmičenja, Geoffa Wellsa, rektor je nagrađen počasnom diplomom za pobjednika i posebnim amblemom „Naučnik godine 2016 – Pobjednik“, a obzirom da samo pobjednici imaju privilegiju objave odgovarajućeg teksta na posebnom odjelu zvanične WWW stranice IARC-a – „International tribune“, i naš rektor će, poslije objave posebne WWW stranice na kojoj je već postavljena informacija o izboru našeg rektora za Naučnika godine 2016, imati priliku da do kraja aprila mjeseca objavi i naučni rad po vlastitom akademskom izboru i usmjerenju unutar ekonomske oblasti.

Misija Međunarodnog Istraživačkog Centra za Dostignuća iz SAD-a je da podržava međunarodnih razvoj nauke, obrazovanja, ekonomije i društvenih oblasti, a u skladu sa zaokruženim aktivnim društvenim, privrednim, istraživačkim, naučnim i obrazovnim radom koji je realizovan u protekle više od četiri decenije, nominacija je bila logičan slijed događaja za rektora, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, a za tako nešto da je dovoljno pogledati stranicu sa rektorovom biografijom na zvaničnoj WWW stranici IARC-a na engleskom jeziku: http://achievementscenter.com/Ibrahim-Jusufranic.

Istovremeno, kako je i bilo vidljivo kod onlajn glasanja, naš rektor je zaista ubjedljivo pobijedio na izboru za „Naučnika godine 2016“ osvojivši više od 70% glasova, ali i jednoglasnom odlukom akademskog žirija u SAD-e, koji je imao konačnu riječ kod donošenja konačne odluke o izboru, u odnosu na druge naučne radnike koji su nominovani iz mnoštva zemalja sa svih kontinenata.

Back To Top