skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

MEĐUNARODNA PRESTIŽNA NAGRADA „KRALJICA VIKTORIJA“ – MEMORIJALNA MEDALJA DODIJELJENA REKTORU IUT-a, AKADEMIKU IBRAHIMU JUSUFRANIĆU

MEĐUNARODNA PRESTIŽNA NAGRADA „KRALJICA VIKTORIJA“ – MEMORIJALNA MEDALJA DODIJELJENA REKTORU IUT-a, AKADEMIKU IBRAHIMU JUSUFRANIĆU

U organizaciji Evropske poslovne skupštine (EBA), iz Oxforda, Velika Britanija je 6. i 7.10.2017.g. u Kanu, Francuska održan Međunarodni festival „Poslovni uspjeh i Noć evropskih nagrada“, tokom kojeg je Internacionalnom univerzitetu Travnik i rektoru, Akademiku, Prof. dr. Ibrahimu Jusufraniću uručena prestižna nagrada Kraljica Viktorija“ – memorijalna medalja koja prepoznaje institucije i pojedince koji utjelovljuju principe društveno odgovornog poslovanja kroz dijalog među naučnicima, filantropima, dobrotvornim organizacijama, osobama iz svijeta kulture i umjetnosti. Tom prilikom je rektoru IUT-a uručen i specijalni Certifikat “Kraljica Viktorija” za održavanje tradicionalnih vrijednosti vrlina, hrabrosti i integriteta.

Učestvujući na Međunarodnom festivalu “Poslovni uspjeh i Noć evropskih nagrada” rektor Jusufranić je održao i prigodno obraćanje povodom uručenih nagrada iz kojeg, između ostalog, izdvajamo: “Internacionalni univerzitet Travnik je osnovan kao nezavisna i privatna visokoškolska obrazovna ustanova 2006.g. i svoje akademske aktivnosti pretače unutar vlastitog Kampusa, korisne površine od 10.000 m2. Kampus IUT-a je opremljen najsavremenijim multimedijalnim amfiteatrom, učionicama, kabinetima i laboratorijima, ali i smještajem za studente.

Ciljevi Internacionalnog univerziteta Travnik su:

  1. Kroz interakciju mogućnosti prema znanju
  2. Kroz objedinjavanje različitosti mogućnosti prema interakciji znanja
  3. Za život prepun mogućnosti

Naš univerzitet nudi obrazovanje za 23 zanimanja karijera budućnosti kroz 23 bachelor studijska programa, 22 programa master studija i 15 programa doktorskih studija.Sedam fakulteta IUT-a: Saobraćajni fakultet, Politehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Ekološki fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Fakultet informacionih tehnologija uvode najsavremenije oblike obrazovno-nastavnog procesa, ali i pretpostavki naučno-istraživačkog razvoja svakog od navedenih fakulteta ponaosob. Istovremeno, nova akademska godina, u skladu sa neprestanim razvojem tehnologija, unutar interakcije modula, donosi nove Syllabuse sa ciljem prilagođavanjima strateškim usmjerenjima svih oblika tržišta.

Mnoštvo nagrada koje sam lično, ali i koje je naš univerzitet dobio, među kojima i ova „Kraljica Viktorija“ zauzima posebno mjesto, su značajan, kvalitetni preduslov uobličavanja budućnosti akademskog realiteta Internacionalnog univerziteta Travnik.“

Također je upravo 6.10.2017.g. Internacionalni univerzitet Travnik dobio mogućnost korištenja autorskog prava na logo i brend Evropske poslovne skušptine  EBA u trajanju od tri godine.

Tokom trajanja Festivala, unutar interaktivih susreta sa ambasadorima nekoliko zemalja iz Evrope i Afrike, uz ostvarene kontakte sa univerzitetima iz Azije i Južne Amerike, delegacija Internacionalnog univerziteta Travnik je nastavila neprekinuti niz kreacije odgovarajućih modaliteta akademske i naučno-istraživačke saradnje usmjerene daljnjem razvoju nastavno-obrazovnog procesa pri IUT-u.

Unutar perioda pred nama  – do početka 2018.g. će biti pokrenuti projekti od zajedničkog interesa uz potpisivanje odgovarajućih Ugovora i Memoraduma o razumijevanju.

Na samom završetku Festivala, rektor Internacionalnog univerziteta Travnik je dao intervju novinaru Peteru Thomsonu za TV Almanah Evropske poslovne skupštine i „Leaders Times Magazine“ unutar kojeg je nadahnuto govorio o počecima uobličavaja  IUT-a, ali i planovima za budućnost u skladu sa izazovima tehnološkog napretka.

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top