skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan Memorandum o saradnju s Transkulturnom psihosocijalnom obrazovnom fondacijom (TPO)

Potpisan Memorandum O Saradnju S Transkulturnom Psihosocijalnom Obrazovnom Fondacijom (TPO)

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, prof. dr. Rajko Kasagić potpisao je u Sarajevu Memorandum o saradnju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) u okviru projekta  “University and Gender Mainstreaming“ (UNIGEM) s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Internacionalni univerzitet Travnik i Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) će kroz redovnu razmjenu informacija i zajedničke aktivnosti posebnu pažnju posvetiti zagovaranju integriteta, načela transparentnosti i odgovornosti, te pripremi strateških dokumenata koji za cilj imaju prevenciju rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na Internacionalnom univerzitetu Travnik.

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) će raditi na kreiranju i usvajanju akcionog plana za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, organizaciji i učešću u obukama, seminarima, radionicama i drugim specijalističkim modulima edukacije. U okviru Memoranduma o saradnji dogovoreno je učešće u istraživanjima koja su posvećena mjerenju stavova o postojanju i upoznatosti s propisima koji imaju za cilj sprječavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja. Profesori s Internacionalnog univerziteta Travnik će raditi na izradi silabusa i pripremi nastavnih materijala.

Na svečanoj ceremoniji koja je održana u Sarajevu, osim sa Internacionalnim univerzitetom Travnik, Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) potpisala je Memorandume o saradnji s još 16 Univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore uz pokroviteljstvo Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva.

Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, njegova ekselencija Matthew Field istaknuo je važnost spremnosti univerziteta da rade na integrisanju rodne ravnopravnosti u sistem visokog obrazovanja kako bi akademska i šira zajednica bila sigurno mjesto za nastavnike i nastavnice i studente i studentice.

Direktorica TPO fondacija v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak je naglasila važnost uspostave mehanizama za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju rodne ravnopravnosti na univerzitetima, a što bi trebalo rezultirati promjenom opće i organizacijske kulture u akademskoj zajednici. Istakla je da je ovo je prvi korak koji su učinili uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, a sada slijedi veliki broj aktivnosti koje će provoditi u saradnji s partnerskim univerzitetima.

Projekat UNIGEM se u cijelosti finansira sredstvima Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini.

Back To Top