skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik održane radionice u sklopu 16 dana aktivizma

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik Održane Radionice U Sklopu 16 Dana Aktivizma

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u sklopu aktivnosti “16 dana aktivizma – Zašto je važna ova kampanja” u proteklom periodu održane su tri radionice za studente/ice.

Na prvoj radionici koja je održana 06.11.2021. godine koordinatorica projekta, Selma Otuzbir-Mecan,  upoznala je studente/ice s projektom “University and gender mainstreaming“ (UNIGEM) koji ima za cilj prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Na drugoj radionici je doc. dr. sc. Nedžada Tolja održala predavanje na temu: „RODNO ZASNOVANO NASILJE U PARTNERSKIM VEZAMA“. Cilj druge radionice je bio senzibiliziranje studenata/ica i podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju (RNZ) u partnerskim vezama, a u organizaciji radionice učestvovali su i članovi/ice Savjetodavnog odbora, doc. dr. sc. Lejla Skopljak, Zlatko Mecan i Nehad Gaši.

Na trećoj radionici koja je održana 13.11.2021. godine, doc. dr. sc. Sanela Latić održala je predavanje na temu: “BOSNA I HERCEGOVINA I MEĐUNARODNI MEHANIZAM ZA ZAŠTITU OD RODNO ZASNOVANOG NASILJA”. Cilj ove radionice bio je upoznati studente/ice s pravnog i teoretskog aspekta koji su to međunarodni mehanizmi za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisnica Istanbulske konvencije, tokom predavanja studentima/icama su približeni ciljevi, oblasti primjene i obaveze primjene konvencije država potpisnica. U organizaciji treće radionici učestvovali su članovi/ice Savjetodavnog odbora, doc. dr. sc. Lejla Skopljak, Amir Mešinović i Nehad Gaši.

Back To Top