skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Nastavak aktivnosti u okviru ECOBIAS projekta

Nastavak Aktivnosti U Okviru ECOBIAS Projekta

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik prisustvovali su menadžerskom sastanku na Univerzitetu u Tuzli u okviru Erasmus + projekta Ecobias  („Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“) koji ima za cilj uvodjenje novih master studija i kurseva na univerzitetima koji su članovi konzorcijuma, kao i opremanje laboratorija najsavremenijom naučno-istraživačkom opremom. Učesnici su na sastanku prezentovali dosadašnje aktivnosti na pripremi i objavi tendera za nabavku labaratorijske opreme, a dogovoreni su i naredni koraci i zadaci u okviru projekta.

Projekat “ECOBIAS” omogućit će Ekološkom fakultetu Travnik opremanje laboratorije najsavremenijom opremom koja će u budućnosti biti od velike koristi za profesore i studente. Projekat ECOBIAS ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje, vještine i tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa u skladu sa nacionalnom i EU politikom.

Back To Top