skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Blještavilo uspješnosti unutar vizije budućnosti – IUT

Blještavilo Uspješnosti Unutar Vizije Budućnosti – IUT

Uz prepoznatljivost akademske i naučno-istraživačke usmjerenosti Internacionalnog univerziteta Travnik, a uzimajući u obzir i inaugurisanje Akademika, rektora, Prof. Dr. Ibrahima Jusufranića u „Počasnog profesora Akademske unije u Oksfordu, Velika Britanija decembra 2016.g. na adresu našeg rektora je početkom marta stigao dopis – poziv za učestvovanje na „Otvorenoj sesiji Akademske unije Oksford i Obrazovne menadžment akademije“ koja je planirana za 25.4. i 26.4.2018.g.  u prostorijama Akademske unije Oksford, iz Oksforda u Engleskoj: „Internacionalizacija u visokom obrazovanju – multikulturno obrazovanje“.

IUT = Internacionalizacija & multikulturno obrazovanje

Naglašavajući lični doprinos rektora IUT-a za uvećanje prestiža nauke i obrazovanja u modernom društvu, uz razvoj integriranosti nauke i industrije, Akademska unija Oksford kroz interaktivnost planiranih aktivnosti u aprilu mjesecu ove godine u Engleskoj itekako naznačava prisutnost IUT-a u evropskom visokoobrazovnom okviru, upravo unutar naslova planirane sesije u Oksordu koji u potpunosti obuhvaća suštinu onoga što IUT i jeste – internacionalizaciju i multikulturno obrazovanje. Ne zaboravimo naglasiti konkretan doprinos rektora IUT-a koji održava i gostujuća predavanja na evropskim univerzitetima, zatim profesorá IUT-a koji imaju vlastite module na MA studijima pri EU univerzitetima, kao i  realizacije zajedničkih naučno-istraživačkih projekata profesora i studenata IUT-a sa EU univerzitetima, ali i samih studenata IUT-a koji osvajaju prestižne nagrade u EU čime Internacionalni univerzitet Travnik postaje prepoznatljiv i od strane Akademske unije Oksford iz Velike Britanije.

Internacionalni univerzitet Travnik je upravo zbog navedenog, kroz podršku regionalnim univerzitetima, što realizira Akademska unija Oksford u saradnji sa Obrazovnom menadžment akademijom prepoznat i kao jedan od univerziteta koji neprestano usavršava i razvija obrazovno-metodološka, naučna istraživanja i kulturno-obrazovne aktivnosti sa ciljem poboljšanja visokoobrazovnog procesa unutar evropskog okvira.

Nadogradnja obrazovnog procesa – imperativ IUT-a

Tokom navedene sesije u Oksfordu će, uz predstavljanje IUT-a široj akademskoj, poslovnoj i obrazovnoj zajednici Velike Britanije, ali i svijeta, biti govora i o svim onim prednostima i dostignućima koja je uobličio i postigao IUT predvođen vizijom uvaženog rektora, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića i Senata IUT-a: kvalitetan menadžment visokoobrazovne organizacije; uspješna organizacija isprepletenosti različitosti unutar obrazovnog procesa; odgovarajućeg finansijskog planiranja uz prepoznatljivost uspješnog prikupljanja sredstava od odgovarajućih fondova; rukovođenje i liderske vještine; uz naglasak na Alumni odnose, kao i na uspješno realiziranu interaktivnu koordinaciju između fakulteta unutar univerziteta.

I ovom prilikom se potvrđuje uspješnost ciljanih vizija Internacionalnog univerziteta Travnik da eklatantnim primjerom postaje visokoobrazovna institucija koja potvrđuje, ali i nadograđuje budućnost obrazovnog procesa ne samo u Bosni i Hercegovini već i u evropskim, pa i svjetskim okvirima, potvrđujući još jednom slogan IUT-a – „Za život prepun mogućnosti“.

Back To Top