skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Studenti Pravnog fakulteta Travnik učestvovali na radionici Visokog sudskog i tužilačko vijeća BiH

Studenti Pravnog Fakulteta Travnik Učestvovali Na Radionici Visokog Sudskog I Tužilačko Vijeća BiH

Studenti Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik učestvovali su na dvodnevnoj radionici u Sarajevu koju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u okviru projekta “Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana” kojeg finansira Europska unija. Teme radionice bile su priprema za debate, javni nastup, prezentacijske vještine i neverbalna komunikacija.

Učestvujući u ovim aktivnostima koje su podrazumijevale pisanje eseja i debate, studenti su dobili priliku da istražuju rad pravosuđa u BiH i da daju svoj kritičkih osvrt, potkrijepljen adekvatnom argumentacijom. Komisije koje su evaluirale ove aktivnosti zaključile su da je ovakav način rada sa studentima pravnih fakulteta izuzetno koristan jer potiče razvoj analitičkih, kritičkih i oratorskih sposobnosti. Na radionici je naglašeno da su ove sposobnosti od izuzetne važnosti za budući angažman pravnika i zbog toga je potrebno kontinuirano raditi na njima. Također, studenti trebaju raditi na unapređenju neverbalne komunikacije, boljoj pripremi za debate koristeći izvore prava, a ne samo informacije dostupne kroz medijsko izvještavanje, istaknuto je tokom radionice na kojoj su studenti iskazali motivaciju da i ubuduće kroz ovakve i slične radionice usavršavaju svoje vještine neophodne za razvoj profesionalne karijere.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je predložilo svim javnim i privatnim pravnim fakultetima da osnuju debatne klubove, te da zaduže profesore koji će na kontinuiranoj osnovi raditi sa studentima i pripremati ih za buduća takmičenja i profesionalne izazove, dok će VSTV nastojati da za potrebe implementacije ovih aktivnosti, uz donatorsku podršku, osigura dodatne edukacije za profesore i studente te da kroz zajedničku saradnju, pravni fakulteti, iniciraju debatno takmičenje na državnom nivou, koje bi se organiziralo jednom godišnje i kroz koje bi se kontinuirano radilo sa studentima, kako na izgradnji vještina tako i na upoznavanju i boljem razumijevanju pravosudne prakse.

Back To Top