skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik održana radionica o iskoristivosti elektroničkog otpada

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik Održana Radionica O Iskoristivosti Elektroničkog Otpada

Institut za infrastrukturu i upravljanje resursima Univerziteta u Leipzigu u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom Travnik i Mješovitom srednjom školom Travnik pokrenuli su projekat „Podizanje svijesti mladih i stručna edukacija o ekološkoj i ekonomskoj važnosti ekološki kritičnih metala i mineralnih ostataka kao i o potencijalima očuvanja resursa kroz recikliranje na odabranim primjerima (CIRCONOMY.EDUCATION.BuH.23)“.

Osposobljavanje stručnjaka iz ove profesije i podizanje svijesti za ekološka pitanja i mogućnosti razvoja cirkularne ekonomije čine osnovu održivog razvoja privrede i društva u državi. To je jedini način da se osigura učinkovita i održiva upotreba tih sirovina.

Od posebne važnosti je obraćanje mladim ljudima i studentima u Srednjobosanskom kantonu, kako bi oni podržali održivi razvoj u svakodnevnom životu i privrednom razvoju zemlje. U tu svrhu će se razviti koncept edukacije kao podrška sistemskom razmišljanju sa akcionim projektima za srednjoškolce i studente na univerzitetima Srednjobosanskog kantona. Na ovaj način će se ojačati ekološka svijest učenika srednjih škola i studenata u vezi sa navedenim materijama.

U okviru projekta održana je projektna sedmica „Naša planeta – Naša budućnost! Održiva upotreba resursa i ekološki kritičnih metala” s fokusom na održivu upotrebu resursa, posebno ekološki kritičnih metala. Dekan Fakulteta informacionih tehnologija Travnik, prof. dr. Mladen Radivojević je na Internacionalnom univerzitetu Travnik organizovao radionicu na kojoj su srednjoškolci od elektroničkog otpada izradili zanimljive makete i tako pokazali praktičnu iskoristivost elektroničkog otpada. Profesor Radivojević je naglasio da se elektronički otpad nalazi u mnogim svakodnevnim predmetima, kao što su pametni telefoni, ali su kritični u smislu njihovog uticaja na okoliš.

Projektna sedmica se koristi za osvještavanje učenica i učenika o razmjerima današnjeg korištenja resursa i njihovom negativnom utjecaju na planetu. Istovremeno, prikazana su rješenja o tome kako funkcionira održivo korištenje ekološki kritičnih metala i drugih ekološki relevantnih resursa (recikliranje). Kroz angažman u školi učenice i učenici doprinose da naša planeta postane jedno održivo mjesto u kojem vrijedi živjeti, istakao je profesor Radivojević.

Nakon radionice učenici i studenti su zajedno sa profesorima i partnerima iz Leipziga posjetili kompanije KimTec Eco i Lucius u Vitezu. Predstavnici kompanije KimTec Edo su demonstrirali proces koji je potreban kako bi se e-otpad ispravno zbrinuo, vodeći se principima kružne ekonomije. Posjetiocima su pokazali kako se to započinje sa reciklažom jednog elektronskog uređaja, te ih upoznali sa sigurnosnim propisima, kada je rukovanje sa takvim otpadom u pitanju, kako bi zaštitili sebe i prirodu.
U kompaniji Lucius d.o.o. prisutni su imali priliku da vide kako proces rada u fabrikama koje recikliraju e-otpad, te upoznaju sam princip rada na takvom jednom radnom mjestu.

Projekat se zasniva na višegodišnjoj saradnji sa općinskim i lokalnim akterima u Srednjobosanskom kantonu, a služi i za dopunu već razvijenih međuopćinskih koncepata komunalne cirkularne ekonomije i upravljanja otpadnim vodama. Osim ovog projekta organizovati će se i transnacionalna razmjena na ovu temu između učenika iz BiH i Lajpciga.

Back To Top