skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Treća sjednica Skupštine Asocijacije rektora privatnih univerziteta/sveučilišta

Treća Sjednica Skupštine Asocijacije Rektora Privatnih Univerziteta/sveučilišta

U prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik održana je treća sjednica Skupštine Asocijacije rektora privatnih univerziteta/sveučilišta.

Na sjednici je razgovarano o sastanku koji je održan u Ministarstvu civilnih poslova BiH, a na kojem su prisustvovali predstavnici privatnih univerziteta, zatim o finansiranju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini kao i o ujednačavanju standarda studija na sveučilištima /univerzitetima u privatnom vlasništvu.

Predsjednik Asocijacije rektora privatnih univerziteta/sveučilišta, prof. dr. Mirko Puljić , kazao je da su tokom sastanka u Ministarstvu civilnih poslova BiH, koji je održan krajem januara, razgovarali o statusu Asocijacije rektora privatnih univerziteta/sveučilišta u odnosu na Konferenciju rektora javnih univerziteta u BiH jer je namjera Asocijacije privatnih univerziteta da uspostavi saradnju s Konferencijom javnih univerziteta. Predsjednik Puljić je istakao da je evidentan antagonizam na relaciji privatni- javni univerziteti i da zbog toga žele uspostaviti što bolju saradnju kako bi zajedno unaprijedili visoko obrazovanje u BiH.

Tokom sastanka razgovarano je i o finansiranju visokog obrazovanja u BiH i o tome kakav je status privatnih i javnih univerziteta u našoj zemlji kada je u pitanju finansiranje. Zaključeno je da je evidentna diskriminacija između privatnih i javnih univerziteta u pogledu finansiranja i da se u budućnosti mora raditi kako bi se ta diskriminacija ublažila ili otklonila. Prisutni rektori i predstavnici privatnih univerziteta iznijeli su nekoliko primjera pozitivne prakse u drugim zemljama u svijetu.

Na kraju sjednice razgovarano je i o ujednačavanju standarda studija na univerzitetima/sveučilištima u privatnom vlasništvu zbog toga što je percepcija javnosti o privatnim univerzitetima u BiH veoma loša. Predsjednik Asocijacije prof. Puljić naglasio je kako je potrebno negativno mišljenje javnosti ublažiti ili otkloniti u relativno kratko vrijeme.

Predstavnik Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Salih Bučuk, istakao je da je ovaj Univerzitet jedan od pokretača Asocijacije rektora privatnih univerziteta/sveučilišta. Kazao je da kroz ovu Asocijaciju žele poboljšati ugled privatnih univerziteta s obzirom da postoje brojne predrasude javnosti prema istim. Dodao je da privatni univerziteti trebaju biti partneri javnim u kreiranju visokog obrazovanja. Profesor Bučuk je na kraju rekao da će u narednom periodu obaviti razgovore s kantonalnim ministrima obrazovanja i s federalnom ministricom obrazovanja, gdje će na jedan primjeran način prezentirati ulogu i značaj privatnih univerziteta. Sjednici je prisustvovao i Zoran Matošević, pomoćnik ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.

Back To Top