skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Igor Marković odbranio doktorsku disertaciju

Igor Marković Odbranio Doktorsku Disertaciju

U sali 1 Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku  Igor Marković je uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom ANALIZA PROJEKTNIH OPCIJA UVOĐENJA GSM-R OSIGURANJA U SVRHU POVEĆANJA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA ŽELJEZNIČKO CESTOVNIM PRIJELAZIMA U BOSNI I HERCEGOVINI,  pred komisijom koju su činili:  Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić, prof. dr. sc. Relja Jovanović i prof. dr. sc. Asib Alihodžić, te je stekao akademsko zvanje doktor tehničkih nauka.

GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) je jedinstven europski standard za kontrolu, odnosno upravljanje željezničkim saobraćajem. Nastao je zbog potrebe zajedničkog željezničkog nadstandarda u europskim zemljama koji ima cilj usuglasiti postojeće sisteme za upravljanje vozovima i stvoriti jedinstven europski sistem osiguranja što će za rezultat imati stvaranje jedinstvene europske željezničke mreže.

Da bi se GSM-R sistem implementirao na BH prugama na Koridoru Vc potrebno je analizirati sadašnje stanje željezničke infrastrukture i prilagoditi, odnosno obnoviti infrastrukturu kako bi ona bila spremna za instalaciju GSM-R sistema. U radu je predstavljena mogućnost uvođenja ovog osiguranja na BH prugama na Koridoru Vc. Uvođenje GSM-R osiguranja je predstavljeno kroz četiri projektne opcije. Projektne opcije podrazumijevaju uvođenje GSM-R-a zasebno za svaki nivo tog osiguranja.

Prva projektna opcija se odnosi na nadogradnju i modernizaciju sadašnjeg stupnja osiguranja kako bi se Koridor Vc mogao dovesti na ETCS Nivo 0. Druga, treća i četvrta opcija se odnosi na mogućnosti uvođenja viših ETCS nivoa odnosno ETCS Nivoa 1, ETCS Nivoa 2 i ETCS Nivoa 3. Prema tome, došlo se do zaključka da je svaka projektna opcija opravdana, rentabilna i isplativa.

Doktorska disertacija predstavlja originalan i samostalan rad te izaziva pažnju i primjerene pohvale svojom sistematskom i urađenom razradom predmetne materije, obimom i temeljitošću tematske analize. Disertacija predstavlja originalnu istraživačku i analitičku-teorijsku cjelinu koja je rezultirala odgovarajućim zaključcima.

Back To Top