skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Prezentovan ECOBIAS master program “Ekološki inžinjering” i održan okrugli stol o upravljanju vodama u službi održive budućnosti

U sklopu projekta Evropske unije „ECOBIAS“ (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs) na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku održan je okrugli stol na temu „Upravljanje vodama u službi održive budućnosti“. Pored okruglog stola, Internacionalni univerzitet Travnik je organizovao i promociju novog ERASMUS+ “ECOBIAS” master studijskog programa “Ekološki inžinjering” i opreme za izvođenje novog studijskog programa.

Prema riječima organizatorice okruglog stola i profesorice na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku, doc. dr. Nedžade Tolja, učesnici su imali priliku razmijeniti informacije, mišljenje i iskustva vezana za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini i regionu. Profesorica Tolja je naglasila da je evidentna potkapacitiranost ljudskih resursa u institucijama koje upravljaju vodama. Pored edukacije i izgradnje kapacitet u području visokog obrazovanja, jedan od ciljeva “ECOBIAS” projekta je i osnivanje master studija na kojem će se školovati kadrovi iz oblasti ekološkog monitoringa i biološka procjena kvaliteta voda i ponuditi tržištu kvalitetne, stručne i obrazovane ljudske resurse.

Na okruglom stolu učestvovali su profesori, članovi nevladinih organizacija i stručnjaci iz ove oblasti koji su iznijeli korisne prijedloge i rješenja za unaprijeđenje upravljanja vodama u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući projektu kojeg finansira Evropska komisija, tokom trajanja projekta, studenti su oslobođeni plaćanja školarine, a laboratorija Ekološkog fakulteta Travnik je opremljena najsavremenijom opremom koja će u budućnosti biti od velike koristi za profesore i studente.

Kako je kazao Suad Obradović, profesor na Ekološkom fakultetu Travnik, zahvaljujući savremenoj opremi koja je nabavljena u okviru “ECOBIAS” projekta, studenti će kroz teorijsku, praktičnu i terensku nastavu unaprijediti svoje znanje koje su stekli tokom studiranja na prvom ciklusu. Profesor Obradović je dodao da će studenti usvojiti nova znanja i vještine koja će im pomoći za budući rad u laboratoriju.

U okviru “ECOBIAS” projekta, veliki broj nastavnog osoblja Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik prošao je edukacije, osposobljavanje, savjetovanja i treninge koji će im pomoći u profesionalnom razvoju i radu sa studentima.

Back To Top