skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

XIV Međunarodna konferencija – “Korporativna sigurnost u BiH i zemljama zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta”

U cilju razvoja i unaprijeđenja nastavno-naučnog procesa i daljeg pozitivnog pozicioniranja naučno istraživačkih kvaliteta unutar svjetskih akademskih tokova, Internacionalni univerzitet Travnik i Ministarstvo privrede SBK u saradnji sa akademskim partnerima: Fakultetom za poslovne studije i pravo, Univerzitetom Union “Nikola Tesla” Beograd i  Evropskim Univerzitetom Skoplje su organizovali XIV Međunarodnu konferenciju pod nazivom “Korporativna sigurnost u BiH i zemljama zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta”.

Konferencija je održana 16. i 17. decembra na planini Vlašić u hotelu „Pahuljica“. Prema riječima rektora Internacionalnog univerzitet Travnik, akademika prof. dr. Ibrahima Jusufranića, osnovni cilj Konferencije je bilo razmatranje problematike korporativne sigurnosti u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana u funkciji rješavanja ekonomskih, pravnih, komunikacijskih i saobraćajnih pitanja, te razmjena najcjelishodnijih rješenja i preporuka u poslovnim odnosima obzirom na izraženu aktuelnost ove teme koja nadilazi mnoge zemlje i danas postaje svjetski problem. „Korporativna sigurnost u suštini predstavlja posvećenost preduzeća da doprinese održivosti svoga poslovanja i privrednog razvoja, sarađujući sa poslovnim partnerima, zaposlenicima, vlasnicima i društvom uopšte, u cilju poboljšanja poslovanja, zaštite svoje imovine i svojih interesa“,kazao je Jusufranić. Posebna pažnja na konferenciji usmjerena je na saradnju sa lokalnom zajednicom koja je neophodna kako bi se povezao privatni i društveni sektor. Ministar privrede SBK, Sedžad Milanović, kazao nam je da je predstavljeno 80 radova koji su objavljeni i u Zborniku konferencije. „Ova konferencija se bavi korporativnom sigurnošću a bilo je riječi i o korporativnom upravljanju. Korporativna sigurnost kao jedna od grana nacionalne sigurnosti u svom sistemu obuhvata i javnu sigurnost korporacija privatnih i državnih korporacija i javnih ustanova. Smatram da će rezultati konferencije pomoći kako privredi tako i javnim institucijama da na bolji način organizuju korporativnu sigurnost svojim institucijama i korporacijama“.

U izuzetno svečanoj atmosferi akademik prof. dr. Ibrahim Jusufranić, rektor IUT-a je primio Povelju junaka nauka sa zlatnom medaljom Nikole Teslekoja predstavlja najveće priznanje Evropske akademije nauka, uručena od strane predsjednika akademije Prof. dr. Petara Baron Rajačića. Na konferenciji je rektoru IUT-a također dodijeljen certifikat od strane Ruske akademije nauka.

Dodijeljene plakete zaslužnim ličnostima

Prvog dana konferencije dodijeljene su plakete zaslužnim ličnostima: Tahiru Lendi premijeru Vlade SBK; Sedžadu Milanoviću ministru privrede SBK, Admiru Hadžiemriću, načelniku Općine Travnik, Salki Selmanu, predsjedniku Uprave Razvojne banke Federacije BiH, prof. dr. Mladenu Bodiroži, prof. dr. Petru Rajačiću, prof. dr. Dževad Mahmutović, Prof. dr. Radomiru Biočanin, prof. dr. Atanasu Kozarevu, prof. dr. Husniji Hasanbegoviću te Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK.

Međunarodna saradnja

U okviru konferencije su potpisani sporazumi sa Asocijacijom korporativne bezbjednosti Skoplje, Evropskim univerzitetom Skoplje, Fakultetom za poslovne studije i pravo i Fakultetom za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ Beograd, Udruženjem za društveni razvoj i prevenciju kriminaliteta iz Mostara i Novim sigurnosnim inicijativama iz Sarajeva.

Drugog dana konferencije izvršeno je predstavljanje uspješno realiziranog naučno-istraživačkog projekta „Medijska pismenost i politička manipulacija – pozicije i opozicije u kontekstu razvoja i/ili sprječavanje razvoja zdravog društva neposredne demokratije svijesti – komparativne prednosti i nedostaci BiH i Latvije“ koji je uspješno uobličen i implementiran tokom protekle godine, a koji su realizirali, u ime Fakulteta medija i komunikacija, naš doktorand, Sabahudin Hadžialić predvodiviši tim u koji su bili uključeni i studenti IUT-a i sa druge strane Doc.dr. Sandra Mourinska Gaile ispred Rezekne Tehnološke Akademije iz Rezeknea, Latvia zajedno sa svojim studentima.

Po završetku višemjesečnih priprema, usaglašavanja i dogovora od strane timova Vilnius univerziteta iz Vilniusa, Litvanija, koji se nalazi među 500 najbolje rangiranih univerziteta u svijetu i Internacionalnog univerziteta Travnik, drugi dan Konferencije je potpisan i Ugovor o saradnji na implementaciji Master programa II ciklusa studija na engleskom jeziku za MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINU.

Ugovor je, u ime Internacionalnog univerziteta Travnik potpisao Akademik, rektor Prof.dr. Ibrahim Jusufranić, dok je u ime Vilnius univerziteta, po ovlaštenju rektora, ugovor potpisao Dekan Kaunas fakulteta humanističkih nauka, Doc. dr. Kistutis Drianis, kojem je tom prilikom i uručena plaketa IUT-a. Kompletan projekat se zajedno realizira na Ekonomskom fakultetu IUT-a i Kaunas fakultetu humanističkih nauka VU-a. Internacionalni univerzitet Travnik i na ovaj način realizira vlastita strateška usmjerenja internacionalizacije unutar inovativnih stremljenja ka unaprijeđenju obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa na prostoru Bosne i Hercegovine.

Na samom kraju konferencije, a na osnovu prijedloga Akademika, Prof.dr. Mladena Bodirože, uobličeno je, aklamacijom prisutnih, Koordinacijsko tijelo sastavljeno od Akademika i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, koje će, na osnovu dosadašnjih izvanrednih naučnih, istraživačkih, organizacijskih i humanih uspješno realiziranih stremljenja, izvršiti odgovarajuće pripreme i unutar datih referenci za aplikaciju, predložiti Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića za Nobelovu nagradu unutar oblasti koja će na najbolji način predstaviti sveobuhvatnost ljudske i naučne pojavnosti rektora Internacionalnog univerziteta Travnik.

Info-video

1 dan konferencije: https://www.youtube.com/watch?v=Tbg3Jl4pCJk

2 dan konferencije: https://www.youtube.com/watch?v=MUlh_aW2vyQ

 

 

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top