skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

X Međunarodna konferencija

”Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije zemalja Jugoistočne Europe u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“

18. i 19. decembra 2014. godine, Hotel Pahuljica, Vlašić, Bosna i Hercegovina

Back To Top