skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

I savjetovanje – Transport i savremeni uslovi poslovanja

Približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je prioritetna zadaća svih njenih institucija. Evropska unija je izradila čitav niz regulativa za funkcionisanje jedinstvenog tržišta. Prihvatanje određenih zahtjeva i njihovo poznavanje od strane privrednih subjekata je neophodno jer imaju uticaja na efikasnost logistike.  Uspjeh prilagođavanja naše privrede zahtjevima evropske unije, uveliko će zavisiti od uspostavljanja ugovornih odnosa sa Unijom, kojima bi se regulisala područja trgovine, saobraćaja i druga područja privredne saradnje.

Back To Top