skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje

Obavještenje

Internacionalni univerzitet Travnik, Ekonomski fakultet organizuje II Međunarodnu konferenciju
SAVREMENI EKONOMSKI TRENDOVI U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU
20-21 decembar 2013. godine
Travnik, Hotel Pahuljica, Vlašić
Bosna i Hercegovina

Back To Top