skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ZAKLJUČCI I PREPORUKE sa II Međunarodne konferencije održane na Vlašiću

ZAKLJUČCI I PREPORUKE Sa II Međunarodne Konferencije Održane Na Vlašiću

“SAVREMENI EKONOMSKI TRENDOVI ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE SA 
POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU”

Na održanoj Konferenciji Ekonomskog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku vrlo uspješno su predstavljene i razmjenjene najnovije spoznaje u rješavanju ekonomske problematike i niza otvorenih pitanja zemalja Jugoistočne Europe, što je bio i osnovni  cilj.

Back To Top