skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Svečana promocija doktoranata, magistranata i diplomanata Internacionalnog univerziteta Travnik

Svečana Promocija Doktoranata, Magistranata I Diplomanata Internacionalnog Univerziteta Travnik

Svečana dodjela diploma diplomantima I (prvog) ciklusa studija, magistrantima (II) ciklusa studija i doktorantima (III) ciklusa studija Internacionalnog univerziteta Travnik biti će održana  u subotu, 24. septembra 2022. godine u velikom amfiteatru Internacionalnog univerziteta Travnik, Aleja Konzula-Meljanac bb s početkom u 10,00 sati.

Budući da je u pitanju veliki broj diplomanata, magistranata i doktoranata, promocija i dodjela diploma će biti organizovana u nekoliko termina.
Diplomanti trebaju doći ispred amfiteatra 10 minuta prije naznačenog termina za svaku grupu.
RASPORED DODJELE DIPLOMA:

I TERMIN:

10:00- 11:30 h – Podjela diploma doktorantima i magistrantima (svi fakulteti);

II TERMIN:

11:30-11:40 –  ulazak studenata I ciklusa studija Saobraćajnog fakulteta Travnik

11:40- 12:30 h –  Dodjela diploma studentima Saobraćajnog fakulteta Travnik;

III TERMIN:

12:30-12:40 -ulazak studenata Fakulteta politehničkih nauka Travnik;
12:40-13:30 h – Dodjela diploma studentima Fakulteta politehničkih nauka Travnik;

IV TERMIN

13:30-13:40 h-ulazak studenata Ekonomskog fakulteta Travnik;
13:40 -14:30 h Dodjela diploma studentima Ekonomskog fakulteta Travnik;

V TERMIN

14:30-14:40 h- ulazak studenata Pravnog fakulteta, Ekološkog fakulteta, Fakulteta za medije i komunikacije, Fakulteta informacionih tehnologija.
14:40-15:30 h – Dodjela diploma studentima Pravnog, Ekološkog, Fakultet za medije i komunikacije i Fakulteta informacionih tehnologija.
Svi diplomanti, magistranti i doktoranti imaju obavezu da se pridržavaju epidemioloških mjera.
Back To Top