skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Privrednici poručili da je prof. dr. Ibrahim Jusufranić ostavio trajni otisak civilizacijske epohe kojoj pripadamo

Privrednici Poručili Da Je Prof. Dr. Ibrahim Jusufranić Ostavio Trajni Otisak Civilizacijske Epohe Kojoj Pripadamo

Međunarodn konferencija pod nazivom “Trendovi razvoja zemalja Zapadnog Balkana zasnovani na znanju sa posebnim osvrtom na BiH u procesu pristupanja EU“, koju je na Vlašiću uspješno organizovao Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku u saradnji sa akademskim partnerom Univerzitet Indonezija, Depok i ove godine privukla je veliki broj renomiranih gostiju, profesora i stručnjaka iz BiH, regije i inostranstva kao i predstavnika poslovne zajednice i privrednika.

Jedan od mnogobrojnih privrednika koji je prisustvovao Konferenciji bio je i Mirko Tešić iz Gradiške koji već godina vodi uspješnu firmu. U svom govoru Tešić je naglasio da je rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić dokazao da se marljivim radom i trudom mogu ostvariti zacrtani ciljevi. Naglasio je da dostignuća koja Internacionalni univerzitet Travnik postiže sa radovima svojih studenata i saradnjom s poslovnom zajednicom i privrednicima mogu dovesti do pozitivnih ekonomskih promjena u Bosni i Hercegovini.

Tešić je istakao da su najveće vrijednosti ljudskog života stečene trajnim tragom rada građevina i napisana knjiga te da je rektor Jusufranić dao trajni otisak civilizacijske epohe kojoj pripadamo sa ova dva djela.  Dodao je da mu je rektor Jusufranić jednom prilikom rekao da želi pomoći društvu kroz žirenje znanja i da koristeći to stečeno znanje i resurse, zajedno sa ostalim privrednicima, želi obezbijediti jedan dinamičan održivi razvoj, usporavanje i postepeno zaustavljanje klimatskih promjena, stvarajući socijalne sredine koje bi imale simpatije za svakoga člana društva u kome živimo i radimo sa svojim porodicama, kao i sigurnost za buduće potomke.

Back To Top