skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Predstavnici IUT-a posjetili Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet u Litvaniji

Predstavnici IUT-a Posjetili Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet U Litvaniji

U sklopu Erasmus + programa mobilnosti akademsko i administrativno osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik boravilo je u posjeti  Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu u Litvaniji.

Ova mobilnost je nastavak saradnje između Internacionalnog univerziteta Travnik i Vilnius Gediminas Tehničkog Univerziteta u Vilniusu koja je počela prije dvije godine posjetom studenata Internacionalnog univerziteta Travnik partnerskom univerzitetu.

Nehad Gaši, asistent na Fakultet informacionih tehnologija i Zlatko Mecan, Koordinator za međunarodnu saradnju imali su priliku upoznati se s načinom rada i funkcionisanja jednog od najvećih univerziteta u Litvaniji. Tokom posjete predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik održali su niz sastanaka s osobljem Vilnius Gediminas Tehničkog Univerziteta tokom kojih su dogovoreni naredi koraci koji će unaprijediti postojeću saradnju. Delegacija IUT-a održala je sastanke sa prodekanima za nastavu na Fakulteta temeljnih nauka, zatim sa direktoricom Ureda za međunarodnu saradnju, kao i sa Erasmus institucionalnim koordinatorom i koordinatorom za dolazeće Erasmsus studente. Na kraju mobilnosti osoblje IUT-a posjetilo je kreativni i inovativni centar za studente pod nazivom „ Vilnius Tech LinkMenu fabrikas“ u sklopu kojeg se nalaze brojne radionice u kojima studenti mogu razvijati svoju kreativnost i raditi na izradi projekata.

Osim velikog broja sastanaka, asistent Gaši je održao i predavaja za studente koji su iskazali želju da u okviru Erasmus + programa mobilnosti posjete Internacionalni univerzitet Travnik.

Asistent Nehad Gaši održao predavanja za studente

Tokom zajedničkih sastanka s akademskim i administrativnim osobljem Vilnius Gediminas Tehničkog Univerziteta, predstavnici IUT-a predstavili su Internacionalni univerzitet Travnik, te nastavne i istraživačke aktivnosti.

Susret osoblja IUT-a s prodekanima za nastavu

Upoznavanje profesora i ostalog univerzitetskog osoblja upotpunjeno je učenjem o historiji, kulturi, običajima i prirodnim ljepotama Vilniusa. Osoblje  IUT-a bilo je oduševljeno prijemom od strane uposlenika i profesora Vilnius Gediminas Tehničkog Univerziteta. Erasmus + program mobilnosti pruža neprocjenjivo životno iskustvo i doprinosi razvoju akademskih i socijalnih vještina, proširuje vidike, te omogućava upoznavanje novih akademskih kultura.

Back To Top