skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Studentice Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik uspješno okončale studentsku praksu

Studentice Pravnog Fakulteta Internacionalnog Univerziteta Travnik Uspješno Okončale Studentsku Praksu

Studentice IV godine prvog (I) ciklusa studija  Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku uspješno su okončale studentsku prasku u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona koja se odvijala u periodu od 17.04.-17.05.2023. godine.

Tokom odvijanja prakse, studentice Pravnog fakulteta Travnik su imale priliku da upotpune znanja koja su stekla iz oblasti krivičnog, materijalnog i procesnog prava, te da se upoznaju sa organizacijom i načinom rada Tužilaštva.

Stavljajući se u ulogu tužiteljica, studentice su  izrađivale tužilačke odluke pod nadzorom postupajućih tužilaca te su  kroz razne predmete imale priliku da praktično sagledaju sve faze postupka, od zaprimanja prijave, donošenja naredbi o provođenju istrage, izdavanja zahtjeva/naredbi za poduzimanje  radnji dokazivanja do faze podizanja optužnica.

Iste su prisustvovale glavnom pretresu održanom pred Općinskim sudom u Travniku.

Back To Top