skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA XXI MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA XXI MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

Internacionalni univerzitet Travnik  organizuju XXI Međunarodnu online konferenciju  pod nazivom  UTJECAJ PANDEMIJE COVID 19 NA GLOBALIZACIJU I SVJETSKE EKONOMSKE/PRAVNE/MEDIJSKE TOKOVE SA OSVRTOM NA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA  koja će biti održana 26. i 27. marta 2021. godine.

 

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE

 

Internacionalni univerzitet Travnik

 Info centar Sarajevo

Tel.: + 387 33 717 011

Fax.: +387 33 717 010

Informacije, prijava i dostava sažetaka:

e-mail: [email protected]

Informacije u vezi uplate kotizacije:

e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku.

Back To Top