skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA XXI MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

Internacionalni univerzitet Travnik  organizuju XXI Međunarodnu online konferenciju  pod nazivom  UTJECAJ PANDEMIJE COVID 19 NA GLOBALIZACIJU I SVJETSKE EKONOMSKE/PRAVNE/MEDIJSKE TOKOVE SA OSVRTOM NA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA  koja će biti održana 26. i 27. marta 2021. godine.

 

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE

 

Internacionalni univerzitet Travnik

 Info centar Sarajevo

Tel.: + 387 33 717 011

Fax.: +387 33 717 010

Informacije, prijava i dostava sažetaka:

e-mail: [email protected]

Informacije u vezi uplate kotizacije:

e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku.

Back To Top