skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Program stipendiranja grupe Coimbra za mlade istraživače iz evropskog susjedstva

Program Stipendiranja Grupe Coimbra Za Mlade Istraživače Iz Evropskog Susjedstva

Univerziteti grupe Coimbra nude kratkoročne posjete mladim istraživačima iz institucija visokog obrazovanja iz zemalja u evropskom susjedstvu.

Osnovni cilj ovog programa stipendiranje je omogućiti stipendistima da se bave istraživanjem u kojima su angažovani u njihovoj matičnoj instituciji i da im pomognu u uspostavljanju akademskih i istraživačkih kontakata. Stipendije finansijski podržavaju univerziteti-članovi Koimbra grupe koji učestvuju u ovom programu, dok je kancelarija Coimbra Group zadužena za administrativno upravljanje prijavama.

Zemlje podobne za program 2018. su navedene u nastavku. Neki univerziteti grupe Coimbra mogu ograničiti podobnost na neke od dole navedenih zemalja – da biste saznali da li je vaša zemlja podobna, pogledajte odjeljak “Napomene” u tabeli na kraju ovog teksta.

Albanija, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

Sljedeći Univerziteti članovi Koimbra grupe učestvuju u programu stipendiranja Coimbra grupe iz 2018. godine:

  • Univerzitet Eötvös Loránd Budimpešta (Mađarska)
  • Univerzitet u Granadi (Španija)
  • Univerzitet Karl-Franzens u Grazu (Austrija)
  • Univerzitet u Hajdelbergu (Njemačka)
  • Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Iašiju (Rumunija)
  • KU Leuven (Belgija)
  • Univerzitet u Padovi (Italija)
  • Univerzitet u Poijetersu (Francuska)
  • Univerzitet u Salamanci (Španija)

Podobnost

Kandidati moraju ispuniti sve navedene kriterijume:

  • Da su rođeni 1. januara 1983. ili nakon toga,
  • Da su državljani i sadašnji stanovnici u jednoj od gore navedenih zemalja,
  • Da su aktuelni akademski saradnici univerziteta ili ekvivalentne visokoškolske ustanove locirane u jednoj od gore navedenih zemalja i da imaju postdoktorski ili ekvivalentni status, mada neke institucije mogu ponuditi tu mogućnost i studentima doktorantima.

Postupak prijave

Kandidati mogu da podnesu zahtjev samo za jedan univerzitet. Višestruke prijave neće biti uzete u razmatranje. Samo univerziteti navedeni u donjoj tabeli učestvuju u Programa stipendiranja Koimbra grupe iz 2018. godine. Podnosioci prijava će moći popuniti on-line registraciju do ponoći 16. marta 2018. (briselsko vrijeme) na web stranici Koimbra grupe: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships.

Od podnosioca prijave se ne očekuje da dostavi bilo koji dokument u ovoj fazi, iako to od njih može zatražiti univerzitet na koji su se prijavili naknadno. Kandidati moraju navesti ime i kontakt podatke akademskog supervizora na univerzitetu domaćina i pružiti dokaz o prihvatanju (pismu ili e-mailu) od strane ovog supervizora u kojem je jasno navedeno da je spreman da nadgleda rad kandidata tokom njegovog boravka radi istraživanja na Univerzitetu Koimbra grupe. Ovo pismo treba biti poslano u obliku zahtjeve/prijave. Prijave koje ne ispunjavaju ovaj uslov neće biti uzete u razmatranje.

Prilikom podnošenja prijave za stipendiju Koimbra grupe, kandidat je saglasan da Koimbra koristi njihove podatke (ime, prezime, akademske informacije) za potrebe diseminacije u vezi sa stipendijama Koimbra Grupe.

Informacije treba dostaviti na engleskom jeziku. Ured Koimbra grupe će pojedinačno potvrditi svaku prijavu koju zaprimi. U roku od dvije sedmice nakon podnošenja online prijave, trebali biste primiti e-mail od Ureda Koimbra grupe kojim se potvrđuje da li je vaša aplikacija validna ili ne. Ovo će vam biti jedina potvrda o prijemu. Ako ne primite poruku o potvrđivanju, to znači da vaša prijava nije bila ispravno dostavljena ili da je došlo do tehničkog problema. U tom slučaju kontaktirajte [email protected], najkasnije do 23. marta 2018. godine.

Postupak odabira

Administrativnu provjeru zahtjeva poduzima Ured za Koimbra grupu kako bi odabrali kandidate koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti. Odabir kandidata će provesti univerziteti domaćini. Kada se postigne saglasnost oko odabira kandidata, univerzitet domaćin može direktno poslati pozivno pismo uspješnom kandidatu. Ured Koimbra grupe će kontaktirati sve kandidate i obavijestiti ih o rezultatima njihove prijave. Uspješni kandidati koji su trenutnozaposleni na univerzitetu su odgovorni da osiguraju da im njihova matična institucija odobri odsustvo radi namjeravanog posjeta.

Za daljnje informacije kontakt osoba je Anna Quiche [email protected]

Grupa Koimbra

Grupa Koimbra, koja je osnovana 1987. godine, je udruženje 39 tradicionalnih evropskih univerziteta. Cilj grupe je da poveća saradnju među svojim članovima unapređenjem posebnih akademskih i kulturnih veza i stvaranjem kanala informacija i razmjene. Više informacija o grupi Koimbra možete pronaći na stranici udruženja (www.coimbra-group.eu). Više detalja o univerzitetima koji učestvuju u Programu stipendiranja za mlade istraživače iz evropskog susjedstva može se naći pregledanjem vlastite web stranice na adresama uključenim u tabeli ispod.

 Na linku ispod se nalazi tabela sa specifičnim uslovima koje je postavio svaki Univerzitet Koimbra grupe koji učestvuju u Programu stipendiranja:

TABELA

Back To Top