skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Posjeta predstavnika IUT-a postrojenjima za reciklažu metala u Leipzigu

Posjeta Predstavnika IUT-a Postrojenjima Za Reciklažu Metala U Leipzigu

U sklopu projekta Cirkonomy education – Podizanje svijesti mladih i stručna edukacija studenata Srednjobosanskog kantona o ekološki kritičnim metalima i mineralnim ostatacima kao i o potencijalima očuvanja resursa kroz recikliranje na odabranim primjerima, predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik, Aida Varupa i Šejla Mušik, boravili su na Institutu za infrastrukturu i upravljanje resursima Univerziteta u Leipzigu od 7. do 10.11.2023. godine.

U sklopu posjete obišli su postrojenja za reciklažu metala Scholz reciklaža i postrojenja za reciklažu zemljišta ARE Deutzen gmbh, te Gimnaziju u Leipzigu. Definisan je koncept projekta Ekološke sedmice planiran za februar naredne godine.

Projekat se zasniva na višegodišnjoj saradnji sa općinskim i lokalnim akterima u Srednjobosanskom kantonu, a služi i za dopunu već razvijenih međuopćinskih koncepata komunalne cirkularne ekonomije i upravljanja otpadnim vodama. Od posebne važnosti je obraćanje mladim ljudima i studentima kako bi oni podržali održivi razvoj u svakodnevnom životu i privrednom razvoju zemlje.

Back To Top