skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

POZIV ZA RADOVE – NAUČNI ČASOPIS “NAUKA I TEHNOLOGIJA”

POZIV ZA RADOVE – NAUČNI ČASOPIS “NAUKA I TEHNOLOGIJA”

Naučni časopis Internacionalnog univerziteta Travnik “Nauka u tehnologija” je indeksiran u SJIF bazi sa impakt faktorom 6.235, radovi su recenzirani, časopis multidisciplinaran i izlazi 2 puta godišnje. Oblasti koje obuhvata su: ekonomija, pravo, mediji i komunikacije, ekologija, informacione tehnologije, saobraćaj, mašinstvo, elektrotehnika, logistika, sigurnost i zaštita na radu.

Rok za dostavu radova za sljedeće izdanje koje izlazi u januaru 2023. godine, Broj 18., godina: 10.:

  • Rok za dostavu rada: 15.01.2023. godine
  • Obavještenje autora o prihvatanju rada: 20.01.2023. godine
  • Datum objave časopisa: 25. do 27. januara 2023.godine
  • Dostava certifikata: do 30.01.2023. godine

Ključne informacije za autore:

Kotizacija:

Autori plaćaju kotizaciju nakon što im je rad prihvaćen u iznosu od 100 KM.

Back To Top